EW03 cover 600
Februari 2023

EV, pv en energieopslag: de meterkast verandert

Hot topic

42 01

In de installatiesector is de energietransitie in volle gang. Gastoestellen worden uitgefaseerd, zonnestroom-systemen en warmtepompen worden massaal geïnstalleerd. De volgende stap is wellicht het opslaan van elektrische energie in een batterijsystemen. In dit artikel de eisen die worden gesteld aan de elektrische installatie volgens Nen 1010, gericht op deze veranderingen.