EW01 2021 Omslag 200
November/December 2020

Ga niet te laat aan de slag met E-opslag

40 01

Het zal beslist in alle hevigheid over ons komen. Nu, met de comfortabele één-op-één uitwisseling met het openbare net - de salderingsregeling - is de behoefte aan E-opslag niet groot. Na 2023 verandert dat als een begin wordt gemaakt met de afbouw van de salderingsregeling. Dan zal energieopslag een dominante rol in het leven van een -installateur gaan spelen.