EW01 2021 Omslag 200
November/December 2020

Gaat het nog wat worden met smart grids?

28 01

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de mogelijk-heden van smart grids. Het opzetten van een slim elektriciteitsnetwerk zou kunnen helpen om elektrische energie zo efficiënt mogelijk te verdelen. Dit kan een bijdrage leveren aan een geslaagde energietransitie. Maar de slimme oplossing lijkt nog niet echt voet aan de grond te krijgen en de vraag rijst: hoe staat het met de smart grids?