EW05 Omslag 600
Januari 2022

Gebouwconcept als proeftuin voor nieuwe technieken

Elektrisch gevoede klimaatsystemen maken gebouwautomatisering steeds effectiever

40 01

In de toekomst gaan we onze woningen steeds vaker met elektrisch gevoede klimaatsystemen uitrusten. Al deze technische installaties zijn in veel gevallen intelligent aan te sturen. De Stichting Innovatie Dutch Windwheel toont deze voordelen in een gebouwconcept met ‘smart building as a service’.