EW10 Omslag 600
September 2021

Helderheid over bereikbaarheid van verbindingen

Hot topic

54 01

Enige tijd geleden deed zich in de sector een discussie voor. Een centraaldoos gemonteerd in het plafond was niet meer bereikbaar. Mag dit? Het werd een discussie tussen de installateur en de eigenaar met een inspecteur. Het dilemma werd voorgelegd bij Techniek Nederland en de normcommissie. Op basis van deze discussie is Nen 1010: 2020, bepaling 526, aangepast. Maar wat staat daar nog meer in over verbindingen?