Omslag_EW11 600
Oktober 2021

Hoe breng ik een kamer gericht op temperatuur?

Kennis over zone- en ruimteafhankelijke regeling laat te wensen over

54 01

In plaats van het hele huis op één centrale referentietemperatuur te verwarmen, kun je een verwarmings- of koelsysteem ook in zones en bij voorkeur zelfs per ruimte regelen. De fabrikanten bieden veel keuze; zoneventielen, motorgestuurde verdelers, slimme thermostaten en tegenwoordig ook draadloos gestuurde radiatorventielen. Maar hebben installateurs voldoende specifieke kennis om deze appendages op een goede manier toe te passen en te installeren?