EW06 cover 600
Mei 2022

Hoe te voldoen aan Nen 3140

Hot topic

54 01

Nen 3140 is de norm waarin de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties staat beschreven. In 2019 verscheen de nieuwe editie Nen 3140+A3, maar wat betekent deze norm nu voor uw organisatie? ­Waaraan moet u voldoen en hoe regelt u dat in?