Omslag_EW11 600
Oktober 2021

Laadpaal zoekt parkeerplek

Gouden kans voor e-installateur

20 01

De oude, vertrouwde benzine- en dieselauto wordt over een paar jaar steeds meer een rariteit in het straatbeeld. De ambitie in het Klimaatakkoord is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om dat wagenpark van de benodigde energie te voorzien, moet het huidige aantal (semi-)publieke laadpunten van circa 80.000 stevig worden opgeschroefd tot circa 1,7 miljoen stuks. Een uitgelezen kans voor de e-installateur dus.