EW11 cover 600
Oktober 2019

Pluspunten ­indirecte ­adiabatische koeling ­onderschat

21-01

Indirecte adiabatische koeling wordt door gebruikers als prettig ervaren en de koeltechniek leent zich goed voor utiliteitsgebouwen. Toch wordt het maar mondjesmaat toegepast, terwijl deze vorm van koeling heel goed aansluit bij geldende normeringen en PvE’s. Op het congres van TVVL afgelopen voorjaar kwam de projectgroep voor promotie van indirecte adiabatische koeling met haar plan om de toepassing te versnellen.