EW05 Omslag 600
Januari 2022

Polderdak houdt regenwater vast tot komst nieuwe stortbui

Opvallend werk

70 01

De afgelopen zomers zijn we vaker geteisterd door stortregens, buien waarbij binnen een uur meer dan 25 millimeter neerslag valt. Ondergelopen straten en kelders zijn het gevolg, doordat rioleringen de grote hoeveelheden water niet meer kunnen verwerken. Het Polderdak kan dit helpen voorkomen door het water tijdelijk vast te houden. Dat zorgt voor minder wateroverlast en verlaagt bovendien de koellast van een gebouw.