EW06 cover 600
Mei 2022

Unieke warmtebatterij op zoutbasis heeft veel potentie

56 01

Cellcius - een spin-off van TU/e en TNO - is bezig met de ontwikkeling van een duurzame warmtebatterij. Het bedrijf werkt daarvoor aan een proces van thermochemische warmteopslag met behulp van het zoutkristal kaliumcarbonaat. Met het apparaat en de technologie kan de opgeslagen warmte in zoutkristallen ook weer worden afgeven; op een rendabele manier en vele jaren lang.