EW05 Omslag 600
Januari 2022

Veiligheidsinspectie woninginstallaties

Hot topic

44 01

Nen 8025 is de norm waarin eisen zijn beschreven voor de periodieke beoordeling op de veiligheid van installaties en voorzieningen in gebouwen waarin wordt gewoond. Dit omvat de controle op elektrische-, water-, ventilatie- en gasinstallaties en alles wat daarop is aangesloten in het gebouw.