Omslag_EW11 600
Oktober 2021

Voorkom onbedoeld uitschakelen met selectiviteit beveiliging

48 01

Nen 1010: 2020 is uitgebreid met hoofdstuk 536.3 over aspecten van toestelcoördinatie. Het doel hierbij is elektrische componenten, zoals energieopwekkende toestellen, energie verbruikende toestellen en met name beveiligingscomponenten, zodanig te laten samenwerken dat er geen negatieve beïnvloeding onderling plaatsvindt. Dit is te bereiken met behulp van elektronische regelingen en door de juiste beveiligingscomponenten te kiezen.