EW11 Omslag 200
Oktober 2020

Zo sluit je een laadpaal aan

Sterke groei elektrische auto’s en fietsen

40 01

In rap tempo worden overal oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen geïnstalleerd. Nen 1010 beschrijft de eisen aan deze bijzondere elektrische installaties, waarbij invloeden van de buitenomgeving, het gebruik van laadsnoeren, het grote elektrische vermogen en het gebruik door leken, extra aandacht vragen.