EW01 2021 Omslag 200
November/December 2020

Sluit de keten van de ketel verantwoord af

Installateur is sleutel tot succesvolle verwerking

52 01

Het is weer zo ver: een duurzaam streven krijgt vorm in een ogenschijnlijk onuitvoerbare regeling. Producenten van cv-ketels zijn verantwoordelijk voor adequate verwerking aan het eind van de levenscyclus. Ze raken echter het zicht op hun producten vrijwel direct na verkoop volledig kwijt. Sinds 2015 registreren Weeelabex-gecertificeerde verwerkers de retour-stromen. En dat helpt. Zeker als vanaf 1 januari 2022 installateurs ook verplicht zijn om de oude ketels daadwerkelijk via dit kanaal af te geven.