EW07 cover 600
Juni 2022

Scope12: nodig of overbodig?

18 01

Sinds begin 2020 bestaat de SCIOS Scope 12, een certificatie-regeling die zich specifiek richt op de inspectie van zonnestroom-installaties. De regeling is ontwikkeld om de kans op brand als gevolg van slecht geïnstalleerde zonnestroominstallaties te verkleinen. Steeds meer verzekeraars nemen deze inspectie dan ook op als eis in de polis, maar niet elk inspectiebedrijf ‘doet mee’.