EW-cover-jan-2019

Connect2025 ziet belangrijke verbindende rol voor installatiebranche

paul20180312_142510

Met een stevige handdruk overhandigde Doekle Terpstra vanmiddag de toekomstverkenning Connect2025 aan VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. De voorzitter van Uneto-VNI reikte het rapport uit namens alle organisaties in de installatiebranche. Terpstra benadrukte de verbindende rol die de installatiebranche kan spelen bij de oplossing van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en vergrijzing.

Het rapport Connect2025 laat zien dat ‘techniek’ de komende zeven jaar een grote rol zal spelen bij de oplossing van vraagstukken op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering. Die zullen de samenleving ingrijpend gaan veranderen. Uiteenlopende technische innovaties drukken al in de nabije toekomst hun stempel op wonen, werken en zakendoen.

Verbinding

Doekle Terpstra gaf bij de overhandiging van het rapport aan dat de belangrijkste conclusie van Connect2025 is, dat de installatiebranche de vraagstukken niet alleen kan oplossen. ‘In het rapport zoeken we letterlijk en figuurlijk de verbinding. Met andere sectoren, ‘want’, zo benadrukte hij, ‘het klassieke concurrentiedenken bestaat niet meer. Het speelveld is te groot om het als sector in ons eentje te doen. Middels het rapport zoeken we de verbinding met alle andere sectoren om de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en zorg aan te kunnen.’

Investeringsimpuls

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer prees de combinatie van vergezichten en praktische handvatten die het rapport biedt. ‘En’, prees hij de installatiesector, ‘het is geweldig dat zij de hand uitsteekt en zoekt naar verbinding in plaats van in zichzelf gekeerd de oplossing te willen realiseren.’
De Boer denkt dat het rapport de aanzet zal zijn voor een enorme investeringsimpuls in de komende jaren. ‘De verwachting is dat de economische groei van de afgelopen jaar zal afvlakken na 2019. Door de impuls die uitgaat van dit rapport zullen we die economische groei langer gaan vasthouden.’

Centrale positie installatiebranche

Connect2025 geeft een beeld van de rol die techniek gaat spelen in de gebouwde omgeving, infrastructuur, mobiliteit en industrie. Opvallend is de centrale positie die de installatiebranche inneemt bij de aanpak van vrijwel alle grote maatschappelijke uitdagingen. Als het gaat om onderwerpen als de energietransitie en mobiliteitsvraagstukken ligt het voor de hand dat de oplossingen moeten komen van duurzame en vernieuwende techniek.

Proactief

Connect2025 laat ook zien dat deskundigen en beleidsmakers op terreinen als zorg, veiligheid en digitalisering zich in toenemende mate richten op technische innovaties om knelpunten op te lossen en in te spelen op veranderende behoeften. Terpstra liet bij de presentatie van het rapport weten dat de sector die hij vertegenwoordigt ‘niet langer afwacht.’ ‘Onze sector is proactief. We wachten de ontwikkelingen in de samenleving niet af, maar sturen aan op het toepassen van technische vernieuwingen. Ondernemers in de installatietechniek willen en kunnen bijdragen aan een gezonder, efficiënter, veiliger en mooier Nederland. En zullen dat ook gaan doen de komende zeven jaar.’

Zes thema’s

De ontwikkelingen op het gebied van de techniek achter Nederland komen in het rapport voorbij aan de hand van zes thema's: De stad Nederland, Nul is de norm, Data als grondstof, Branche zonder grenzen, Mensenwerk en Nieuwe werkwijzen. Binnen ieder thema komt het beeld naar voren van een samenleving waarin vrijwel onbegrensde technische mogelijkheden voor grote veranderingen zullen zorgen. Die veranderingen variëren van duurzame technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen, tot nieuwe zorgconcepten en uiteenlopende toepassingen van het Internet of Things.

Het rapport

Het rapport kwam tot stand na trendanalyses door TNO en Panteia. Daarnaast ondervroegen zij honderden wetenschappers, experts en stakeholders over hun visie op de toekomst van de techniek in Nederland. Connect2025 is de derde toekomstverkenning die de installatiesector liet uitvoeren. Eerder gebeurde dat in 2004 en 2010 onder de naam Radar. Voor Connect2025 was er voor het eerst sprake van een samenwerking tussen alle partijen binnen de branche. Naast Uneto-VNI zijn dat kennisinstituut Isso, innovatie-aanjager Kien, kwaliteitsorganisatie KvINL, het opleidings- en ontwikkelingsfonds Otib, Pit en kennispartner TVVL. De organisaties willen met de toekomstverkenning niet alleen de ondernemers in de installatiebranche bereiken, maar hopen ook de politiek en overheid, onderwijs en wetenschap en partners in de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg te inspireren en informeren.

Het volledige rapport is vanaf vandaag te vinden op www.connect2025.nl