EW-cover-jan-2019
30 januari 2018

Geen onveilige situaties door TopLine ketels

nefit

Gisteren heeft Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg (vallend onder ministerie van Binnenlandse Zaken) de Tweede Kamer geantwoord op vragen van Kamerlid Beckerman van de SP over cv-ketels naar aanleiding van de commotie die ontstond na een reportage van RTL over TopLine ketels van Nefit.

De minister geeft aan dat fabrikant Nefit geen problemen met de TopLine ketel heeft verzwegen tegenover de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op de vraag of de NVWA de veiligheid van cv-ketels heeft gecontroleerd, antwoordt de minister dat Nefit de problemen met cv-ketels van de typen B3L en B3M in 2009 bij de autoriteit heeft gemeld en daarmee géén informatie heeft achtergehouden of foutieve informatie verstrekt. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de NVWA toen ook passende maatregelen getroffen.

Incidenten en branden

Het Kamerlid stelde tevens de vraag of er inderdaad sprake was van 180 incidenten en 10 branden met TopLine-ketels? De minister geeft in zijn antwoord aan dat Nefit de NVWA heeft medegedeeld dat de 180 incidenten te wijten waren aan onjuist gesloten branderklemmen. Hiervoor loopt de huidige door Nefit in gang gezette corrigerende actie. In tien van deze 180 gevallen is smelt-/brandschade aan de buitenkant en/of buiten het toestel gemeld. In de andere gevallen bleef de schade echter binnen het toestel.

Koolmonoxidegevaar

De minister geeft aan dat Nefit heeft aangegeven dat het niet aannemelijk is dat gebruikers zijn blootgesteld aan mogelijk gevaar op een koolmonoxidevergiftiging. De fabrikant heeft om elke twijfel uit te sluiten inmiddels wel een onafhankelijk bureau ingezet die dit voor alle zekerheid nader onderzoekt.

Kromme warmtewisselaars

Naar aanleiding van de vraag of de vermeende 'kromme warmtewisselaars' in de ketels van Nefit of van andere merken leiden tot gevaar, antwoordt de minister dat de NVWA geen aanwijzingen heeft dat er onveilige ketels worden verkocht. CV-ketels moeten door NOBO worden goedgekeurd alvorens zij in de handel mogen worden gebracht. De NVWA ziet erop toe dat de door fabrikanten in de handel gebrachte cv-ketels inderdaad zijn goedgekeurd door de NOBO.