EW07 Omslag-220
5 januari 2018

Mega-energieopslagsysteem van Alfen in Tsjechië

foto alfen-PersberichtSolarGlobal

Global en Alfen openden recent het eerste grootschalige energieopslagsysteem in Tsjechië op het zonnepark Prakšice. Dit batterijsysteem met een capaciteit van 1,2 MWh wordt gebruikt om de fluctuerende opwekking van zonne-energie te balanceren met het vraagpatroon. Het energieopslagsysteem werd officieel in gebruik genomen door de Nederlandse ambassadeur in Tsjechië, de heer Klompenhouwer.

Met oplossingen voor smart grids, energieopslagsystemen, laadstations voor elektrische voertuigen en een divers portfolio van andere producten, systemen en diensten, speelt Alfen een centrale en verbindende rol in het elektriciteitsnet. De door Alfen ontwikkelde transformatorstations voorzien miljoenen huishoudens en bedrijven van energie, en dagelijks maken duizenden elektrische voertuigen gebruik van de laadstations van Alfen. Het energieopslagsysteem van Alfen wordt gebruikt voor toepassingen zoals load balancing, de energiehandel, frequentieregeling en het creëren van autonome stroomnetwerken in combinatie met zonne- of windenergie.

Batterijsysteem

Solar Global ontwikkelt, installeert en onderhoudt zonneparken en zonnepanelen op daken, en beheert op dit moment ruim 100 MW aan opwekcapaciteit. ‘Dit batterijsysteem slaat zonne-energie op, zodat deze beschikbaar is op momenten waar tekorten in het energienet vragen om vrijgave van deze energie’, zegt Vítězslav Skopal, de grootste aandeelhouder en oprichter van de Solar Global Group.

Modulair

Andreas Plenk, de Global Sales Director voor energieopslag bij Alfen, zegt: ‘Dankzij ons modulaire en gestandaardiseerde opslagsysteem konden wij dit project binnen 2,5 maand na gunning opleveren. Alfen heeft ervaring met alle toepassingen van energieopslag, variërend van het balanceren van grootschalige duurzame energiebronnen tot het reduceren van piekbelastingen van elektrische auto’s. Het combineren van duurzame energie met energieopslag is in heel Europa sterk in opkomst. Partijen zoals Solar Global begrijpen dat energieopslag de Return on Investment van wind- en zonne-energie vergroot. En we staan pas aan het begin van deze trend’, aldus Plenk. ‘Volgend jaar staat een project van Solar Global gepland om een 10 MWh-systeem te bouwen in Ochoz in de regio rondom Olomouc, wat het grootste energieopslagsysteem in Centraal- en Oost-Europa zal worden.’