EW-cover-jan-2019
Maart 2018

Slimme meter trigger voor verduurzamen woning

slimme meter-600-400

Alle Nederlanders krijgen uiterlijk in 2020 een slimme meter aangeboden. Een mooie aanleiding voor installateurs om huiseigenaren te informeren en adviseren over energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking van energie. U kunt hiervoor de gratis communicatiemiddelen uit de toolbox ‘Slim energie besparen’ gebruiken.

De slimme meter biedt, in combinatie met een energieverbruiksmanager, woningeigenaren inzicht in hun verbruik. Ze hebben daardoor meer interesse in energiebesparing door isolatie of door duurzame opwekking van stroom of warmte.

De toolbox ‘Slim energie besparen’ is te vinden op de website van UNETO-VNI en is bedoeld voor installatie- en bouwbedrijven en aanbieders van duurzame energieopwekking. De toolbox bevat onder andere informatie over de slimme meter en energieverbruiksmanagers, teksten voor op uw website, standaardbrieven, advertenties voor in huis-aan-huisbladen, kaarten voor uw (potentiële) klanten, teksten en een beeldbank. Bij de middelen staat een korte omschrijving hoe u het kunt inzetten.

De toolbox wordt nog aangevuld met een gebruiksvriendelijke ICT-tool, die informatie geeft over de plaatsingsdata van de slimme meter in een bepaald gebied. Voor regio’s, gemeenten en energieloketten komt er een Menukaart, een specifieke set communicatiemiddelen waarmee zij bewoners kunnen aanmoedigen om extra maatregelen te nemen om energie te besparen, juist op het moment dat ze een slimme meter krijgen.

De Werkgroep ‘lokale marktplaats’ van het Convenant Energiebesparing gebouwde omgeving heeft de toolbox ontwikkeld. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de NVDE, UNETO-VNI, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, ministerie EZK, ministerie BZK en RVO. VNG en Bouwend Nederland ondersteunen het convenant en dragen bij aan de werkgroep ‘lokale marktplaats’.