Cover-220x292
9 januari 2018

Tips voor preventie waterschade voor installateur en consument

waterschade.JPG

Verzekeraars zien al enige jaren een toename van waterschade. Om dit te verminderen stellen verzekeraars, Uneto-VNI, schade-expertisebedrijven, leveranciers en kennisinstituten informatiekaarten beschikbaar met tips voor preventie van waterschade. De kaarten zijn bedoeld voor installatie- en bouwbedrijven en de consument.

70 duizend meldingen

In 2015 werd vastgesteld dat verzekeraars jaarlijks te maken hebben met 70 duizend meldingen van waterschade voor een totaalbedrag van 200 miljoen euro. Circa 25 procent daarvan is herleidbaar naar verkeerd of onzorgvuldig aangesloten (aanvoer)leidingen.

Iedereen heeft belang

Natuurlijk hebben verzekeraars belang bij goed aangelegde installaties om bedrijfsactiviteiten ‘verzekerbaar’ te houden. Maar ook installateurs en hun klanten hebben belang bij een forse terugdringing van die schades door kwalitatief betere installaties.

Informatiekaarten

De toename van waterschade wordt vaak veroorzaakt door lekkende water- en rioleringsleidingen. Deze zijn vaak ontstaan doordat deze niet goed aangesloten of onderhouden zijn, maar ook door onwetendheid van bewoners, eigenaren en beheerders. Informatie over belangrijke aandachtspunten, zowel voor de bouw- en installatiebranche als de consument, zal moeten leiden tot een stop en later een afname van de alsmaar toenemende hoeveelheid schades.

Download de preventiekaart waterschade voor de professionele opdrachtgever en installateur

Klantenkaart

Op de website van Uneto-VNI is ook een klantenkaart preventie waterschade beschikbaar. Daarop staan tips waarmee bewoners, eigenaren en beheerders zelf eenvoudige maatregelen kunnen nemen om schade te voorkomen.