05 Omslag-200
25 januari 2018

Uneto-VNI maakt bezwaar tegen wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

Nom op 10e verdieping 01 - site

Vandaag behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Wet VEt). In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft Uneto-VNI gewezen op mogelijk oneerlijke concurrentie van netwerkbedrijven als gevolg van de wet.

In de brief vraagt voorzitter Doekle Terpstra helder vast te leggen in de wet dat netwerkbedrijven of hun dochterondernemingen geen werkzaamheden mogen uitvoeren of diensten mogen leveren achter de meter. Dat geldt voor woningen, gebouwen en bij industriële ondernemingen.

Volgens Uneto-VNI hebben dergelijke activiteiten geen raakvlak met de publieke taak van netwerkbedrijven. Bovendien is er is al sprake van een bloeiende markt van bijvoorbeeld installatie- en besparingsdiensten die worden geleverd door de marktsector.

Publiek geld

Uneto-VNI vindt het niet wenselijk dat de activiteiten van marktpartijen worden verstoord door (dochterondernemingen van) netwerkbedrijven die daarbij publiek geld inzetten. Dit leidt namelijk tot oneerlijke concurrentie en verstoring van een gelijk speelveld. De brancheorganisatie krijgt signalen binnen van haar leden dat dit nu al het geval is en dringt aan op duidelijkheid.