EW07 Omslag-220
4 januari 2018

ADO Den Haag verduurzaamt stadion met energieopslag

Unieke combinatie van laadplein elektrische voertuigen en energieopslag

Cars-Jeans-Stadion ADO Den HaagFoto: Hollandse Hoogte

Het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag wordt uitgerust met een laadplein voor elektrische voertuigen én energieopslag. Dankzij deze combinatie kunnen bezoekers hun elektrische voertuigen met maximaal vermogen uit duurzame bronnen opladen. Alfen levert dit volledig geïntegreerde project aan haar opdrachtgever Scholt Energy Control in samenwerking met netbeheerder Stedin en Gemeente Den Haag. Het project is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 operationeel.

Overdag wordt er in het ADO Den Haag voetbalstadion energie opgewekt met behulp van pv-panelen op het dak. Deze energie is vooral nodig om het stadion 's avonds te verlichten, maar ook om het toenemende aantal elektrische voertuigen van de bezoekers op te laden. Het energieopslagsysteem van Alfen garandeert dat de overdag opgewekte zonne-energie 's avonds voor elektrische voertuigen kan worden gebruikt.

Ton Koning, programma-manager Luchtkwaliteit van de gemeente Den Haag: "Dit initiatief zorgt ervoor dat duurzame energie lokaal kan worden gebruikt om elektrische voertuigen op te laden. Wij hopen hiermee het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren en de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren."

Geïntegreerde energieoplossing

Alfen zal een laadplein voor elektrische voertuigen, bestaande uit 20 oplaadpunten, aan Gemeente Den Haag leveren. Daarbij zorgt een geavanceerd load balancing-platform voor optimaal gebruik van de bestaande aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Dit laadplein wordt direct aangesloten op Alfen’s energieopslagsysteem. Ook levert Alfen een platform om het systeem op afstand te monitoren en zal zij het systeem aan duurzame energiebronnen en Stedins elektriciteitsnet koppelen.

Andreas Plenk, global sales director Energieopslag bij Alfen: "Dit project verenigt al onze kennisgebieden: netwerkverbindingen, laadapparatuur voor elektrische voertuigen en duurzame energieopslag. De integratie hiervan zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het combineren van de groeiende hoeveelheid duurzame energie en elektrische voertuigen. Die zorgen namelijk voor een onbalans in het elektriciteitsnet.”

Energieopslag

Dit opslagsysteem is het tweede project dat Scholt Energy Control dit jaar aan Alfen gunt. Scholt Energy Control levert energie aan bedrijven in België, Nederland en Duitsland. Alfen leverde in mei van dit jaar al het eerste opslagsysteem in Nederland. Dit systeem is verbonden aan een windmolenpark voor een consortium van Scholt Energy Services, een dochtermaatschappij van Scholt Energy Control.

Paul Broos, projectleider bij Stedin: "Het belang van oplossingen die slimme oplading en opslag integreren, zal toenemen. Hiermee kunnen grootschalige netwerkinvesteringen als gevolg van het groeiende aantal duurzame energiebronnen in combinatie met elektrische voertuigen worden voorkomen.”