EW10 Omslag 600
23 mei 2018

BuildUpSkills-conferentie op 5 juni

Build-up-skills-275x200

Op 5 juni vindt in Amersfoort de BuildUpSkills-conferentie ‘Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen!’ plaats. De conferentie belooft een inspirerende dag te worden voor alle bedrijven en onderwijsinstellingen in de bouw- en installatiebranche die slim willen inspelen op de nieuwe Europese richtlijnen voor duurzaam bouwen en installeren.

Wat zijn de nieuwe richtlijnen en welke kansen bieden deze voor Nederland? Welke kennis en ervaring heeft de branche al in huis en hoe kan de kennisinfrastructuur voor de toekomst worden ingericht? Doekle Terpstra (Uneto-VNI), Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) en Energiecommisaris Ruud Koornstra geven hun visie op de vernieuwingsslag die in de branche gaande is en bieden inspiratie om actief met de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan de slag te gaan.

Nieuw vakmanschap

Wie in de technische bouw- of installatiebranche werkt, krijgt te maken met de nieuwe Europese energiedoelstellingen voor 2020, 2030 en 2050. Energieneutraal bouwen neemt de komende jaren hierdoor een grote vlucht. Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om nieuw vakmanschap, goede samenwerking én gedeelde ambities. Deze boodschap staat in de BuildUpSkills-conferentie centraal.

Vernieuwingsslag in de sector

De consortiumpartners van BuildUpSkills maken op de conferentie de balans op van de in de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaring bij het inrichten van de kennisinfrastructuur voor duurzaam bouwen. Ook bieden zij inzicht in hoe Nederland en andere landen in Europa invulling aan energieneutraal bouwen geven. Doekle Terpstra, Maxime Verhagen en Ruud Koornstra nemen de deelnemers vervolgens mee in hun visie op hoe zij de vernieuwingsslag binnen de branche willen stimuleren. Door middel van interactieve presentaties en workshops verdiepen de deelnemers zich in het middagprogramma in wat de nieuwe Europese richtlijnen precies voor hen betekenen en hoe zij zo slim mogelijk op de nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen.

Nieuwe mijlpaal in het BuildUpSkills-traject

De conferentie markeert de afronding van het in 2011 gestarte BuildUpSkills-traject, dat tot doel heeft de kennis en vaardigheden van vakmensen op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving te verhogen. In de afgelopen jaren heeft BuildUpSkillsNL ervoor gezorgd dat Nederland klaar is voor de nieuwe Europese normen voor het gebruik van herwinbare energie in de gebouwde omgeving. Nu is het tijd voor de bedrijven in de bouw- en technische installatiebranche om zelf met de ambities voor energieneutraal bouwen aan de slag te gaan.

De conferentie ‘Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen!’ vindt plaats op dinsdag 5 juni van 10.00 tot 16.00 uur bij MBO Amersfoort, Hardwareweg 15 in Amersfoort. Aanmelden kan via dit formulier.