EW10 Omslag 600
7 maart 2019

Richtlijn Warmtemeting moet goede warmtemeting garanderen

warmtenetwerk-jpg

In navolging van de sectoren elektriciteit en gas dat eerder al meetcodes kreeg aangewezen vanuit de elektriciteits- en gaswet, wordt nu ook een Richtlijn ontwikkeld waarin afspraken worden opgenomen om te komen tot een goede warmtemeting. Het initiatief, dat uiteindelijk moet leiden tot een wettelijke vastlegging, is genomen door de Stichting Warmtenetwerk.

Een jaar geleden staken - onder regie van Stichting Warmtenetwerk - warmtebedrijven, meetbedrijven, CertiQ (belast met de meting van warmte ten behoeve van de SDE+ subsidie) en leveranciers van warmtemeters de koppen bij elkaar gekomen om de wenselijkheid van de totstandkoming van een meetcode warmte te bespreken. Zij besloten om vanuit de markt te starten met het opstellen van een meetcode.

Sectorinitiatief

Omdat het vooralsnog gaat om een initiatief vanuit de sector zelf, is er nog geen wettelijke verankering en spreken we daarom van een richtlijn warmtemeting. De richtlijn bevat de afspraken over de techniek, communicatie, het data verkeer en de administratie die nodig zijn om tot een goede warmtemeting te komen en hoe te handelen indien de juistheid van een meter wordt betwist. De richtlijn wordt beheerd door Stichting Warmtenetwerk en is voor iedereen te downloaden.

Ministeries

De warmtebedrijven willen aan de slag met de implementatie van de richtlijn. De Richtlijn Warmtemeting is daarom aangeboden aan het ministerie van EZK, RVO, ACM en AT. De Stichting Warmtenetwerk verneemt graag welke op- en aanmerkingen deze partijen hebben, en nodigt de genoemde partijen tevens uit om na te gaan of er inderdaad een wettelijke meetcode warmte dient te komen. Zo lang die er niet is zullen vele (maar waarschijnlijk niet alle) warmtebedrijven zich op basis van vrijwilligheid (zelfregulering) committeren aan de richtlijn.

Download de Richtlijn Warmtemeting hier