Cover-220x292
04-04-2018

Straatverlichting helpt bij vinden parkeerplaats

5015203_Streetlight11 Kamera

Gemiddeld zijn automobilisten meer dan veertig uur per jaar kwijt aan het zoeken naar een parkeerplaats. Dit is slechts een van de redenen waarom intelligent verkeers- en parkeerplaatsenbeheer in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Osram heeft de Streetlight 11-serie lichtarmaturen ontwikkeld om te voorkomen dat automobilisten zo veel tijd verspillen.

Met een optioneel geïntegreerde camera en gegevensoverdrachtsmodules kan het armatuur vrije parkeerplaatsen opsporen en deze informatie doorgeven aan chauffeurs. In combinatie met de bijbehorende video-analysesoftware kan de cameramodule nog veel meer. De software kan niet alleen parkeerplaatsen bijhouden, maar ook de verkeersdrukte meten en verkeersopstoppingen, ongevallen en spookrijders opsporen. Zo wordt de verlichtingsinfrastructuur van een stad in een netwerk veranderd dat het verkeer kan regelen en de verkeersveiligheid kan vergroten.

Gemeenten en steden zijn op zoek naar oplossingen voor het verlagen van hun ecologische voetafdruk en het veiliger en intelligenter indelen van hun openbare ruimte. Dit geldt specifiek voor intelligente verkeersregeling, beheer van parkeerplaatsen, veiligheidsmeting en nieuwe leveringsmodellen voor elektrische mobiliteit. Netwerken van verlichtingsinfrastructuren vormen de kern van dergelijke processen. De Streetlight 11 van Osram is een toekomstgericht technologieplatform voor allerlei verschillende intelligente stadsscenario's.

Het nieuwe, efficiënte Streetlight 11 is een open, aanpasbaar systeem dat met zijn taken meegroeit, net als de steden van de toekomst. Klanten kunnen besluiten direct al te kiezen voor een individuele slimme stadsoplossing of voor lichtarmaturen die op elk moment kunnen worden aangepast. Wanneer met de nieuwe wegverlichting een netwerk wordt opgezet, kunnen vervolgens klantspecifieke vereisten worden geïmplementeerd om het netwerk aan te passen. Het lichtarmatuur is leverbaar als een al aangepaste slimme stadsoplossing of als straatverlichting met vrije moduleslots die kunnen worden aangepast. Het modulaire concept maakt het mogelijk om meet- en regelsystemen te integreren, inclusief radio (RF). Dankzij een optionele mechanische interface kunnen in het veld ook eenvoudig sensoren of camerasystemen worden toegevoegd. De stroom voor de componenten is rechtstreeks afkomstig uit de lichtarmaturen.

Klanten profiteren van een betrouwbare systeemoplossing: Osram levert lichtarmaturen, regelsystemen, sensoren, software en accessoires vanuit één bron. Streetlight 11 scoort met uitstekende homogene verlichting om het veiligheidsniveau in de openbare ruimte te verhogen. Ook draagt het product actief bij aan de bescherming van natuur en milieu, met een energieverbruik dat tot 80% kan worden verlaagd. Daarnaast wordt lichthinder voorkomen door nauwkeurige afstelling van de lampen en wordt het verlichten van de nachtlucht en het aanlokken van 's nachts actieve insecten tot een minimum beperkt. Het assortiment lichtarmaturen biedt een diversiteit aan opties voor selectie en combinatie voor het verlichten van wegen, paden en pleinen: drie bouwmaten voor montagehoogten van drie tot twaalf meter, twee kleurtemperaturen, afzonderlijk instelbare lichtstroomniveaus en diverse regelmogelijkheden.