Cover EW01 600
5 september 2019

Techniek Nederland zet handtekening onder Klimaatakkoord

Installatiesector onmisbaar in energietransitie

Doekle, Claudia, Nijpels, Wiebes-kleinerVlnr: Erik Wiebes, Doekle terpstra, Claudia Reiner en Ed Nijpels

In het bijzijn van minister Wiebes (EZK) en Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, zetten voorzitter Doekle Terpstra en vice-voorzitter Claudia Reiner gisteren namens Techniek Nederland gisteren in Madurodam een handtekening onder het Klimaatakkoord. Daarmee committeert de installatiesector zich om zich maximaal in te zetten om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, infrastructuur en industrie terug te dringen.

Terpstra is overtuigd van het welslagen van de energietransitie. ‘Maandenlang heeft een kerngroep van 25 leden van Techniek Nederland keihard gewerkt om input te geven aan onze onderhandelaar aan de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’, Claudia Reiner (vice-voorzitter van Techniek Nederland). En dat heeft opgeleverd dat het een stuk is geworden dat wordt gedragen door de hele vereniging. De handtekening die Claudia en ik deze middag zetten is er daarom één die we met volle overtuiging, en namens alle vijfduizend leden, zetten.

Van getalletjes naar praktijk

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, was blij met de uitnodiging om bij het kleine ondertekeningsfeestje van Techniek Nederland in Madurodam te zijn. ‘U bent de tweede sector die de handtekening onder het akkoord zet. Ik ben ontzettend blij met de enorme betrokkenheid die uw sector vanaf moment 1 heeft getoond’, zo prees hij Reiner, Terpstra en de 25 ondernemers in de zaal die deel uitmaakten van de kerngroep. ‘De installatiesector kwam aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving met plannen die je in de praktijk ook kunt uitvoeren. Het bleef niet bij getalletjes. En met deze ondertekening neemt u wederom het voortouw nu het aankomt op aanpakken.’

Prestatie van formaat

Minister Erik Wiebes (EZK) vergeleek het sluiten van het Klimaatakkoord met het sluiten van een Regeerakkoord waarbij je met 150 fractievoorzitters tot overeenstemming moet zien te komen. ‘Dat is onmogelijk. Des te groter vind ik de prestatie dat alle bij het Klimaatakkoord betrokken partijen daar wél in zijn geslaagd.’

Cruciaal in dat proces was volgens hem dat alle partijen uitvoerig hun eigen belangen naar voren hebben mogen brengen, maar dat elke individuele onderhandelaar daarbij het algemene maatschappelijke belang niet uit het oog is verloren. ‘Een prestatie van formaat dus’, zo zei de minister die zich zeer verheugd toonde met de daadkracht van de  installatiesector. ‘De ondertekening zie ik als een symbool dat uw sector doorpakt en niet afwacht, maar vanaf vandaag aan de slag gaat om draagvlak te gaan creëren voor de energietransitie. Gewoon door het te gaan doen.’

martin-kleinMartin Hoekstra van ST/Warmte uit Nieuwkoop

Klimaataanpakker

Ondernemer Martin Hoekstra vertelde bij de ondertekening dat hij verheugd is over het Klimaatakkoord en van harte zijn handtekening eronder zet. Zelf vervult hij al enkele jaren de rol van klimaataanpakker die Terpstra ziet weggelegd voor álle installatiebedrijven. ‘De vierhonderd zonnepanelen die mijn bedrijf ST/Warmte uit Nieuwkoop vier jaar geleden per jaar installeerde, leggen wij op dit moment elke twee weken op het dak.’ Het kan dus hard gaan, wilde hij maar zeggen. ‘Ik ben nu tien jaar bezig met duurzame installaties, en elke drie jaar verdubbelt het aantal medewerkers dat ik in dienst heb om het tempo bij te houden.’
Dat tempo is hoger dan sceptische volgers van de energietransitie willen geloven. ‘Nu alweer vier jaar geleden bereikten we een belangrijk omslagpunt, toen we in dat jaar net zoveel warmtepompen plaatsten als gasketels. Ik ben het eens met minister Wiebes dat er vast en zeker nog heel veel spullen ‘uitgevonden’ moeten worden om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Als installatiebedrijven zullen wij die innovaties zeker oppakken en in de praktijk installeren. Maar het kan nu al. Voor onze sector is het belangrijk dat het Klimaatakkoord waarover zolang is gepraat en waar we nu een handtekening onder zetten zal leiden tot meer consumentenvertrouwen. Dat gaat een enorme boost opleveren voor mijn bedrijf en voor alle vijfduizend leden van Techniek Nederland, daarvan ben ik overtuigd.’

“Op-de-kast”award voor Terpstra

Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’ was niet met lege handen naar Madurodam gekomen. Hij overhandigde Doekle Terpstra symbolisch de “Hoe krijg ik heel Nederland op de kast-award”. Met een brede glimlach bracht hij het ronkende persbericht uit maart 2018 van Techniek Nederland in herinnering. Daarin kondigde de voorzitter van Techniek Nederland aan dat de cv-ketel vanaf 2021 verboden zal worden. ‘Het halve land stond op z’n kop, maar het heeft wel wat in gang gezet’, zei Samsom. ‘Energievoorziening is voor een Nederlander nou eenmaal zoiets als de stoep’, zo vergeleek hij, ‘die is er gewoon. 'En toen kwam Doekle ineens met de mededeling dat de stoep wettelijk verboden zou worden.’

Andere stoep aanleggen

‘Ja, ook ik ben daar tegenin gegaan’, zei Samsom. De oude stoep moet er volgens hem inderdaad uit, maar dan moet je wel zorgen dat er morgen een andere stoep ligt. Probleem daarbij is dat die spreekwoordelijke andere stoep (een duurzame energievoorziening) duurder is. Samsom herhaalde nog maar eens dat dát de opgave wordt voor de installatiesector. Hoe gaat de sector de huizen van de Nederlandse burger verduurzamen zonder dat het duurder is?  Dat kan volgens hem door de (toekomstige) technische innovaties waarop Wiebes zegt te vertrouwen, maar ook nu al, door financieringsconstructies te bedenken die – net als bij schijnbaar te dure (lease)auto’s – een investering in warmtepompen en zonnepanelen wél bereikbaar te maken voor de gewone burger.