EW08 Omslag 600
2 juli 2018

Uneto-VNI wijst conclusies Vereniging Eigen Huis af

VEH.JPG(bron: VEH)

Maar liefst 97,5% van de installateurs adviseert zijn klanten niet over duurzame alternatieven voor de cv-ketel. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend in een artikel over de omhaalbaarheid van gasloze woningen. De krant baseert zich op een onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Uneto-VNI herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst. ‘De installateur ontwikkelt zich juist steeds meer tot energieregisseur’, aldus een woordvoerder van de ondernemersorganisatie.

Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis richt zich volgens Uneto-VNI op de cv-monteur die onderhoud verricht, niet op de cv-installateur die een gedegen energieadvies verstrekt. Daardoor trekt de VEH volgens de brancheorganisatie verkeerde conclusies. ‘Wij zien dat installateurs gevraagd en ongevraagd energieadvies verstrekken en zich bekwamen in nieuwe, duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen. De installateur ontwikkelt zich steeds meer tot energieregisseur.’

Energietransitie

Uneto-VNI wil heel graag haar verantwoordelijkheid nemen als belangrijke partner voor de energietransitie en zegt in de reactie op het artikel in de Telegraaf daarom juist uiterst kritisch naar de eigen rol daarin te kijken. ‘We nemen het signaal dat naar voren komt uit het onderzoek serieus. Als zou blijken dat er méér moet gebeuren om onze rol waar te maken, dan nemen we daarvoor vanzelfsprekend de noodzakelijke maatregelen.’

Energieadviesgesprek

Uneto-VNI moedigt woningbezitters aan om met hun installateur een afspraak te maken voor een energieadviesgesprek. ‘We zijn blij dat uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat consumenten die wél advies hebben ontvangen van installateurs hier tevreden over zijn. Dat laat zien dat installateurs veel kennis en kunde in huis hebben en hun rol als energieregisseur wel degelijk pakken.’

Klimaatakkoord

De woordvoerder geeft aan dat een dergelijk deskundig advies overigens lang niet altijd leidt tot een investering in duurzame maatregelen. ‘Veel consumenten zijn wel geïnteresseerd, maar vinden duurzame alternatieven (nog) te prijzig. Uit onderzoek van bureau Team Vier blijkt dat in zulke gevallen de financiering en de kosten de belangrijkste motieven zijn om niet te investeren in verduurzaming. Om die reden is het dan ook van groot belang dat er een stevig Klimaatakkoord komt waarbij de financiële knelpunten voor huizenbezitters bij verduurzaming worden weggenomen.'

Gebouw-gebonden financiering

Dat kan volgens Uneto-VNI door de introductie van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt dan op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over. 'Zo wordt een energiezuinig huis haalbaar voor álle Nederlanders', aldus de woordvoerder.

Warmtepompen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat consumenten twijfels hebben over de toepassing van warmtepompen. Uneto-VNI verwacht echter dat de prijzen van warmtepompen de komende jaren snel zullen dalen als gevolg van een toename van de vraag. ‘Dezelfde ontwikkeling heeft de afgelopen jaren bij zonnepanelen plaatsgevonden. De huidige generatie warmtepompen is al zeer geruisloos en is geschikt voor een belangrijk deel van de bestaande woningvoorraad. De industrie innoveert volop om de systemen nog stiller en beter inpasbaar te maken en het rendement verder te verbeteren.’