EW05 Omslag 600
12 november 2020

Vaillant eerste fabrikant die installateurs certificeert met ‘Bewijs van Vakmanschap’

CO-certificering

Vaillant-web

Sinds 1 oktober 2020 is de Gasketelwet van kracht. Dat betekent dat elke installateur die een cv-ketel plaatst, onderhoudt, repareert of inspecteert per 1 april 2022 een ‘Bewijs van Vakmanschap’ moet hebben. Het praktijkexamen kunnen monteurs afleggen op verschillende locaties die door InstallQ zijn geaccrediteerd, waaronder  nu ook Vaillant dat de eerste cv-ketel fabrikant is die de certificering mag toekennen.

De Gasketelwet en de certificering komen voort uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015, waarin de gevaren van koolmonoxide in kaart zijn gebracht. De wet en certificering moeten onveilige situaties en hierdoor nieuwe slachtoffers voorkomen.

Examens

Het Bewijs van Vakmanschap is geldig voor werkzaamheden aan ketels tot 100 KW en is vijf jaar geldig. Om examen te mogen doen moeten installateurs eerst het online theorie-examen afronden via de website www.vakmanschap.co  Binnen de certificering voor het bewijs biedt Vaillant de praktijkexamens aan voor het profiel ‘Service en Onderhoud’, niveau 2 en niveau 3/4. De certificering duurt één dag en bestaat uit een voorbereidende training en een praktijkexamen. Vaillant biedt de hele dag aan, inclusief examen en certificaat. Maar het is ook mogelijk om alleen het praktijkexamen zonder aanvullende training af te nemen.

Waarborgen veiligheid

Gunduz Yilmaz, manager field services bij Vaillant: 'Wij besteden veel aandacht aan de veiligheid en kwaliteit van onze producten en vinden het natuurlijk ook belangrijk dat deze producten vervolgens veilig worden geïnstalleerd en op de juiste manier onderhouden worden. Door het opleiden en certificeren van de installateurs dragen wij bij aan het waarborgen van de veiligheid.'

Aanmelden voor de training en/of het praktijkexamen bij Vaillant is mogelijk via: www.vaillant.nl/co-certificering.