Cover EW01 600
Oktober 2021

Ondanks recordgroei warmtepompen blijft klimaatdoel onzeker

Nationaal Warmtepomp Trendrapport

40 03

In 2020 kwamen er 62.000 nieuwe warmtepompsystemen bij. Met een groei van 64 procent ten opzichte van 2019 komt het totaal aantal geplaatste systemen aan het einde van 2021 op 330.000. Toch lijk het groeitempo te laag om de doelstelling van het Klimaatakkoord te halen. Daarin staat dat in 2030 tenminste 1,3 miljoen warmtepompsystemen geïnstalleerd moeten zijn.