EW07 omslag 600

Disclaimer

UNETO-VNI doet er alles aan zich ervan te vergewissen dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

UNETO-VNI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website of door de op de website gepubliceerde informatie. De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, die niet onder het beheer van UNETO-VNI vallen. De hyperlinks impliceren geen goedkeuring van UNETO-VNI  over de inhoud van die websites. Waar van toepassing werkt UNETO-VNI conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking die per 25 mei 2018 van kracht is.