EW07 omslag 600

Over E&W Installatietechniek

Techniek Nederland wil vakmensen helpen om hun beroep goed uit te kunnen oefenen. Volgens de laatste richtlijnen en kwaliteitseisen en met de nieuwste installatietechnieken. In overeenstemming met de geldende technische normen en veiligheidseisen, met praktische tips en verantwoorde aanwijzingen, zodat ze hun klanten optimaal bedienen.

Het aandeel installatietechniek in de gebouwde omgeving neemt immers toe en innovatieve technieken en ontwikkelingen vragen behalve om toelichting ook om een kritische benadering. Daarvoor geeft Techniek Nederland onder meer het vakblad E&W Installatietechniek uit, met een tweewekelijkse gratis digitale nieuwsbrief. Bovendien stellen wij voor abonnees een rijk archief met duizenden verhelderende artikelen ter beschikking. Op de site van E&W Installatietechniek vindt u ook tientallen voor iedereen toegankelijke instructiefilms.

E&W Installatietechniek van Techniek Nederland is de autoriteit in installatiemedia en wordt zowel door fabrikanten, adviseurs, technische diensten als installateurs gelezen. Onmisbaar voor de vakman. Het magazine verschijnt tien keer per jaar.

Abonnement afsluitenInschrijven voor gratis nieuwsbrief / Contact

Installatietechniek

De onderwerpen die in E&W aan de orde komen zijn onder meer Bekabeling - BIM - Binnenklimaat - Brand- en inbraakbeveiliging - CV-techniek - Duurzaamheid en Verduurzaming- Domotica/huisautomatisering - Energieopslag - Gebouwinfrastructuur en -beheer - Geïntegreerde systeemoplossingen - Koude opwekking - Laag- en middenspanning - Leidingsystemen - Luchtbehandeling en -distributie - Meet- en regelapparatuur - Sanitaire voorzieningen - (Tele)communicatie - Ventilatie - Verlichting - Warmtetechniek - Waterinstallaties – Zonnewarmte.

Dossiers

Op de website van E&W Installatietechniek brengen we artikelen over specifieke thema’s samen in zogenaamde Dossiers, die we hieronder kort beschrijven.

BIM

Hebben we het over BIM, dan gaat het onder meer over ketenintegratie, 3D ontwerpen, integraal installeren, ETIM, standaardisering en reductie van faalkosten.

Beveiliging

In het dossier beveiliging behandelen we onder meer NEN-normen, bliksembeveiliging en beveiliging in gebouw beheersystemen, in verlichtingsinstallaties en in meterkasten en van veilig werken aan elektrische installaties tot cybersecurity in operationele bedrijfssystemen.

Gasleidinginstallaties

Onderwerpen strekken zich uit over collectieve rookgasafvoer, de wettelijke erkenningsregeling voor gastechnisch installateurs, de gasketelwet, de micro wkk, CO2-reductie, NOM, inregel- en andere technieken.

Klimaat- en duurzame techniek

Een dossier over zonneboilers, geothermie, warmtepompen, monitoring van energieprestaties, wko, bodemwarmte, slimme meters, smart grids, isolatie en alle trends in duurzame innovaties en toepassingen.

Koeltechniek

Onderwerpen variëren van adiabatische koeling tot F-gassen en ijsbuffers en van WKO’s tot klimaatplafonds en koelmachines.

Koolmonoxide

Over de wettelijke erkenningsregeling voor gastechnische installateurs, collectieve rookgasafvoeren, montage- en onderhoudsvoorschriften, gasvlammen en koolmonoxidemelders.

Laagspanningsinstallaties

NEN1010 en NEN3140, wisselspanning, gelijkspanning, circuitweerstand, kabelberekening, verlichtingsinstallaties en brandbeveiliging, power quality, paneelbouw en slimme meters.

Legionella

Over legionellapreventie en drinkwaterwetgeving, NEN1006, waterwerkbladen, circulatiesystemen, verwarmingsleidingen, hotspots, praktijkrichtlijn Isso 55.1 en temperatuurgradiënten.

Rookgasafvoeren

Koolmonoxide, collectieve rookgasafvoeren, koolmonoxidemeters, VvE’s, ventilatiesystemen, condenswater, CLV- en CRB-systemen.

Software

Van warmtebeeldcamera’s tot 3D-CAD en van domotica tot IoT, IP-beveiliging, IT-protocollen, cyber security, systeemintegratie en gebouwbeheersystemen.

Ventilatie

Over WTW-ventilatiesystemen, binnenklimaat, installatiegeluid, klimaatinstallaties, luchtverdelingsapparatuur, VentilatiePrestatieKeuringen, BRL8010 en decentrale toe- en afvoer.

Verlichtinginstallaties

Van Led en straatverlichting tot normen en richtlijnen, lichtniveau, kleurtemperatuur en kleurweergave, lichtreclame, NEN1010:2015, noodverlichting, lichtmanagementsystemen, armaturen en Oled.

Verwarming

Over (Hybride) warmtepompen, NOM-woningen, stroomopslag, slimme thermostaten, vloerverwarming, EPC, WTW, stroomwisselaars, debieten, zonnewarmte en circulatiesystemen.

Waterleidinginstallaties

Van waterwerkbladen tot zonneboilersystemen en van inregeltechniek tot circulatiesystemen, combiketels, inspectierichtlijnen, terugstuwbeveiliging, lagetemperatuurverwarming, tapwatervoorziening en NEN1006.

Zonne-energie installaties

Over zonthermie, pv-systemen, zonnepanelen, stroomopslag, zonnecollectoren, warmtepompen, omvormers en kabelberekening.