EW09 Omslag-220

Zonne-energie installaties

Over zonthermie, pv-systemen, stroomopslag, zonnecollectoren, warmtepompen, omvormers en kabelberekening.

Innovatieve alternatieven voor de warmtepomp

De warmtepomp is op dit moment het prominentste toestel in onze energietransitie. Maar warmtepompen zijn niet zaligmakend en zeker niet altijd en overal...

Lees meer >

‘Theemutsaanpak niet noodzakelijk voor verduurzaming’

Van het gas af en zelf zoveel mogelijk je eigen elektriciteit opwekken. Dat heeft wat betreft Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, de prioriteit in...

Lees meer >

Bliq werpt zich op ­particulier ­energiemanagement

De particuliere eigenaar van zonnepanelen kan als producent én consument van zonnestroom niet optimaal gebruikmaken van de voordelen die energiemanagement...

Lees meer >

E&W Solar Kennistest 2019: een pittige opgave

De E&W Solar Kennistest 2019 bleek voor veel mensen een pittige opgave. Van de 165 mensen die er aan begonnen, wisten slechts 50 deelnemers alle 24 vragen...

Lees meer >

Potentie grootschalige zonthermie sterk onderschat

Zonnepanelen hebben hun plek op de markt sterk veroverd.Maar deze duurzame energieopwekker heeft nog een minder bekende en ook minder toegepaste broer:...

Lees meer >

Potentie grootschalige zonthermie sterk onderschat

Zonnepanelen hebben hun plek op de markt sterk veroverd.Maar deze duurzame energieopwekker heeft nog een minder bekende en ook minder toegepaste broer:...

Lees meer >

De grootste missers bij aanleg pv-installaties

Bij de aanleg van pv-installaties worden soms fouten gemaakt in de elektrische installatie die de functionaliteit en de veiligheid verslechteren. De meeste...

Lees meer >

Win zonne-energie ook uit ramen en gevels

In september 2018 is de stichting BIPV Nederland opgericht. Een samenwerkingsverband tussen leveranciers van producten met building integrated photo voltaics...

Lees meer >

Zo hou je pv zonder saldering ook lucratief

Met de opwekking van steeds meer elektrische energie door zonnepanelen stijgt ook de hoeveelheid energie die aan het net ‘terug’ wordt geleverd. Dankzij...

Lees meer >

Vast en zeker op het dak

Wanneer bij een storm zonnepanelen in achtertuinen belanden, wordt de installatiebranche weer eens aan het belang van deugdelijke montagesystemen herinnerd....

Lees meer >

Succes met zonnecollectoren

De aanschaf van zonnepanelen wordt steeds populairder. De opbrengst van de zelf opgewekte groene stroom ziet de consument direct terug op zijn elektriciteitsrekening....

Lees meer >

Zonnewarmte onderbelicht in energietransitie

Voor een duurzame energievoorziening kan de zon ons op verschillende manieren van dienst zijn. Maar toch associëren velen zonne-energie als eerste met...

Lees meer >

‘Je moet als installateur de ‘drive’ hebben om op de hoogte te blijven’

Hij heeft er net weer een dagje praktijk opzitten. Het doet Jan Vos duidelijk goed. ‘Heerlijk om met de jongens op pad te gaan. Dan is er even geen verschil...

Lees meer >

Arnold Smits, manager Duurzame Oplossingen Woningen bij Breman Woningbeheer

Het is een prachtig pand van Breman Woningbeheer in Berkel & Rodenrijs. Licht, ruim en met een prima klimaat. Een minpuntje: vanuit de ramen kijken de...

Lees meer >

Wees thuis in aanleg thuisbatterij

Met een voorzichtig stijgend aantal thuisbatterijen krijgen steeds meer installateurs te maken met de aanleg ervan. Voor velen een nieuw terrein dat zorgvuldig...

Lees meer >

Experimenteren met flexibele energieopslag

In 2030 moet de CO2-uitstoot minstens 45% gereduceerd zijn, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Dat wordt een hele klus, zo waarschuwde...

Lees meer >

De trage opmars van thuisopslag

Bij nieuwe producten of technologien moet rekening worden gehouden met een relatief lange introductietijd. Ook wanneer de voordelen evident zijn, hebben...

Lees meer >

Orchideeën én zonnewarmte oogsten

In de glastuinbouw worden grote stappen gezet naar energieneutraal telen. Een van de koplopers is Ter Laak Orchids, waar kassenbouwer Technokas dit najaar...

Lees meer >

Sla je slag met opslag

Elektrische energie van onder meer pv-panelen en windturbines is niet ‘dekkend’, maar wel is er op specifieke momenten een overschot. Om hier efficiënt...

Lees meer >

TU Eindhoven 's werelds duurzaamste onderwijsgebouw

Deze zomer is de ingrijpende renovatie van Atlas afgesloten. Het stoere hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven uit 1963 is met geavanceerde...

Lees meer >

Hete zomer oorzaak brandende zonnepanelen?

In de afgelopen - zeer warme en droge - maanden vlogen verschillende zonnepanelen in brand. Onderzoek moet gaan uitwijzen of de extreme zomer de directe...

Lees meer >

Bereken potentie pv-panelen met 'druk op de knop'

Een manier om de opbrengst van pv-panelen betrouwbaarder te voorspellen, betekende in 2014 de start van Solar Monkey. Het Delftse bedrijf breidde bestaande...

Lees meer >

Johan Cruijff ArenA scoort met megabatterij via een-tweetje met Nissan

Sinds deze zomer beschikt de Johan Cruijff ArenA over een opslagsysteem van 3 MW  met batterijen uit Nissan Leaf’s. Hiermee heeft het stadion altijd back-upcapaciteit...

Lees meer >

Installateur kan slag slaan met thuisopslag

Overtollige zonnestroom wordt sporadisch in een thuisbat-terij opgeslagen. Maar door steeds lagere prijzen voor batterij systemen begint opslag achter...

Lees meer >

De onstuitbare opmars van pv met warmtepomp

Nu we van het aardgas af gaan stappen, lijken pv-panelen met warmtepompen een gouden combinatie. Het geeft een tot driemaal hogere omzet voor de installateur...

Lees meer >

Zonne-energie maakt grootste groeispurt ooit

De opwek van zonne-energie nam ook vorig jaar weer explosief toe. Met 3,1 miljoen nieuwe pv-panelen is er 60 procent meer geinstalleerd dan het jaar ervoor,...

Lees meer >

'Zonneboilercombi staat aan vooravond doorbraak'

De rol van zonneboilercombi’s in de duurzame woningbouw groeit, maar blijft merkwaardig genoeg gering. Bij het gevecht op het dak verliezen zonnecollectoren...

Lees meer >

Bufferen in de kruipruimte

Het opwekken van duurzame energie met pv-panelen en warmte met collectoren is in principe niet zo lastig. De crux is om de opgewekte energie efficiënt...

Lees meer >

Zonthermische daken nog in de schaduw van pv-panelen

Zonne-energie is hot. De afzet van pv-systemen neemt jaar na jaar toe en volgens brancheorganisatie Holland Solar kan de zonnewarmtesector op de groeiende...

Lees meer >

De zon breekt vol door voor solar

De solarmarkt is 'booming', zoals dat heet. Nu de prijzen van systemen dalen en de opbrengsten stijgen, lijkt Nederland eindelijk de zon als belangrijke...

Lees meer >

Solar Trendrapport 2017 vol zonnige vooruitzichten

De zonne-energiesector is in 2016 opnieuw gegroeid. Het afgelopen jaar zijn ruim twee miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Daarmee is het aandeel zonnestroom...

Lees meer >

Particuliere vereniging creëert duurzaamheid en installatiewerk

Een minuscuul berichtje in een plaatselijk huis-aan-huis krantje over een coöperatieve vereniging voor groene energie. Wat schuilt er achter zo’n tweekolommertje...

Lees meer >

Van elk gezamenlijk project worden alle partijen wijzer

In de bestaande bouw is nog een flinke verduurzamingsslag te slaan. Kantoren moeten in 2023 minstens over een C-label beschikken, corporatiewoningen al...

Lees meer >

Nul-op-de-meter op de tiende verdieping

In de praktijk richt nul-op-de-meter richt zich vooral op laagbouw. Om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn voor hoogbouw, onderzocht bouwkundestudent...

Lees meer >

Verdeel en beheers extra elektriciteit

De opmars van duurzame installaties, zoals warmtepompen en pv-panelen, heeft ook gevolgen voor de meterkast in woningen. De gasaansluiting zal langzaam...

Lees meer >

Nu al aan de slag met stroomopslag

Het ijkpunt 2023 lijkt nog ver weg. Toch moet de installatiebranche nu al voorsorteren op stroomopslag. Als de salderingsregeling wordt afgeschaft – en...

Lees meer >

Zonthermie vecht zich terug uit achterhoede

In vergelijking met zonnepanelen blijft de vraag naar zonthermische systemen behoorlijk achter. Bij zonne-energie lijkt de aandacht vooral uit te gaan...

Lees meer >

Netbeheerder vraagt aandacht installateur

De netbeheerder is verantwoordelijk voor een gelijkmatige belasting van het net. Door steeds meer apparatuur met een hoog vermogen, krijgen veel nieuwe...

Lees meer >

Ajax en de Toppers op batterijen

De Amsterdam Arena werkt doorlopend aan verduurzaming. Zo werden in 2014 ruim 4.200 zonnepanelen geïnstalleerd en gebruikt het stadion stadswarmte en een...

Lees meer >

Kabelberekening bij pv-installaties

In NEN 1010 staat beschreven hoe de minimale doosnede van geleiders kan worden berekend. Voor het berekenen van de doorsnede van geleiders voor pv-installaties...

Lees meer >

Groot, groter, grootst

Half januari is in het havengebied Oosterhorn in het Groningse Delfzijl, Sunport Delfzijl, in bedrijf gesteld. De ruim 120.000 pv-panelen leveren 30 MW,...

Lees meer >

Zonnepanelen op andermans dak

De kostprijs van zonnepanelen gaat rap omlaag terwijl de efficiëntie nog steeds toeneemt. Tel daarbij overheidsstimulering, zoals SDE+ en de salderingsregeling,...

Lees meer >

Salderen ?

Onder kleinverbruikers van zonnestroom heerst grote onzekerheid over de manier waarop de overheid de huidige salderingsregeling gaat aanpassen. Op Kamervragen...

Lees meer >

Autobatterij boven de bank

Eaton heeft samen met autofabrikant Nissan een uniek pv-opslag ontwikkeld. Het bedrijf gebruikt tweedehands lithium-ion-batterijen uit de Nissan Leaf in...

Lees meer >

Kwaliteit: het beste wapen tegen pv-cowboys

Van de ongeveer vijftienhonderd installatiebedrijven die zich in Nederland met pv-panelen bezig houden, is een kleine tweehonderd bedrijven daarvoor gecertificeerd....

Lees meer >

Nul-op-de-meter zonder zonne-energie onmogelijk

Warmtepompen zijn belangrijk bij de grootschalige realisering van NOM-woningprojecten. De warmtepompleveranciers zelf spreken van een onmisbare schakel....

Lees meer >

Optimisme overheerst in zonne-energiemarkt

Het zonne-energievermogen dat in Nederland in 2015 werd geplaatst is nog nooit zo groot geweest, zo blijkt uit het jaarlijks Nationaal Solar Trendrapport....

Lees meer >

'Handboek Zonne-energie' geeft basis voor praktijk

De eerste versie van het 'Handboek Zonne-energie' verscheen in 2006. Dit jaar is een nieuwe uitgave verschenen, waarin de toepassing van zowel zonnestroom...

Lees meer >

With a little help from the sun

Met zonthermische systemen is 60 procent te besparen op gas voor warm tapwater. Bij gecombineerde systemen, die ook voor ruimteverwarming inzetbaar zijn,...

Lees meer >

Lokale energieopslag schreeuwt om meer batterijen

Afgelopen maanden buitelden de voormannen van verschillende grote bedrijven over elkaar heen met voorspellingen over de snelheid waarmee energieopslag...

Lees meer >

IJzer op het dak

Met de verduurzaming van de woningmarkt komt er ongemerkt steeds meer 'ijzer' op het dak. Een luchtbehandelingsinstallatie, een lucht-waterwarmtepomp of...

Lees meer >

PV-systemen en NEN 1010:2015

In NEN 1010:2015, deel 712, staan de eisen aan pv-installaties beschreven. Deze eisen zijn veranderd ten opzichte van NEN 1010:2007. De belangrijkste veranderingen...

Lees meer >

De solar challenge: kant-en-klaar of zelf bouwen?

Het doorzetten of installeren van standaard pv-pakketten is voor de solar-installateur geen markt van betekenis meer. Ook fabrikanten en groothandel trekken...

Lees meer >

Lopen hier uw financiers?

Particulieren die willen profiteren van de voordelen van zonne-energie, kunnen niet altijd op hun eigen dak terecht. Dat is dan ongeschikt, te klein of...

Lees meer >

Saldering: hoe lang nog?

Een korte terugverdientijd is belangrijk om klanten over de streep te trekken. De salderingsregeling speelt bij zonne-energie vaak een belangrijke rol....

Lees meer >

Nieuwe stal voor luxe paarden

Net als tal van andere autofabrikanten werkt ook BMW hard aan de verduurzaming van de auto. Inmiddels heeft het Duitse automerk een hele range aan elektrische...

Lees meer >

Slim zakendoen met slimme meters

UNETO-VNI heeft het voor installateurs mogelijk gemaakt slimme meters te mogen verkopen en plaatsen. Dat biedt ondernemers de mogelijkheid meer omzet te...

Lees meer >

Provincie Zeeland is klaar voor de zon

Agentschap NL organiseerde ook dit jaar weer verschillende Solar Tours tijdens de Solar Days van 5 tot 16 mei. K&S nam deel aan een van de tours voor een...

Lees meer >

Financiering duurzame projecten vergt integraal denkvermogen

De vraag naar duurzame energie neemt snel toe, zowel bij bedrijven als particulieren, blijkt uit cijfers van Tennet. Er is werk aan de winkel voor installatiebedrijven,...

Lees meer >

Welke smart grid-techniek is lonend in gebouwinstallaties?

Decentrale elektriciteitsopwekkers als warmtekracht en zonnepanelen zijn financieel-economisch gezien de meest aantrekkelijke gebouwgerelateerde smart...

Lees meer >

Inspireren en motiveren tijdens Solar Tours 2012

Het had nóg mooier kunnen zijn als de zon het niet af had laten weten tijdens de tweede editie van de Solar Tours. Bij dit reizende, door Agentschap NL...

Lees meer >

Wanneer breekt de zon echt door?

Het aandeel hernieuwbare energie in de totale Nederlandse energieconsumptie  steeg  volgens  het CBS in 2011 van 3,8 naar 4,2 procent. Een groot deel daarvan...

Lees meer >

21e-eeuws duurzaam vernuft achter jarentwintig-gevel

Een snoepwinkel voor de fijnproevers van duurzame bouw- en installatietechniek. Zo zou je het kantoor annex woonhuis van Frans en Guus de Haas in Voorburg...

Lees meer >

‘Verkoop van pv-installaties blijft voorlopig lastig verhaal’

Megens van Bergen technische installaties in Ravenstein kreeg eind jaren zeventig de Nederlandse primeur in handen met de aanleg van de allereerste warmtepomp....

Lees meer >

Werking en aansluiting van zonneboiler­systemen

De vakgroep Klimaat en Duurzame techniek van UNETO-VNI stelt de aangesloten leden tijdens zogeheten monteursbijeenkomsten in de gelegenheid monteurs op...

Lees meer >

Huurwoningen met negatieve EPC opgeleverd

In het Drentse Borger werden begin juli twaalf energiezuinige woningen opgeleverd. De ecocredo-woningen met een negatieve EPC zijn huurwoningen, bedoeld...

Lees meer >

Leren inspelen op groeiende vraag naar zonnewarmte

Werktuigbouwkundig installateurs met interesse in de markt voor zonnewarmte kunnen vanaf begin 2012 een speciaal voor hen ontwikkelde opleiding volgen....

Lees meer >

Slimme vinding beperkt energiegebruik nog verder

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Nieuwkoopse plassen heeft sinds drie jaar een warmtepomp die zijn elektrische pompenergie haalt uit de...

Lees meer >

Solaroplossingen moeten rendabel, betaalbaar en fraai zijn

Op initiatief van Agentschap NL waren er in het kader van de european Solar Days 2011 in mei vier ‘Solar Tours’ in Nederland. Intech stapte in Heerhugowaard...

Lees meer >

Vooral focus op energie­besparing in bestaande bouw

Als de grootste installatiebeurs van Europa, de ISH in Frankfurt, één duidelijke boodschap had, dan is het wel dat installateurs naar bestaande bouw moeten...

Lees meer >

Alle kansen voor de zon

De installatie van een zonneboiler levert een gemiddeld Nederlands huishouden jaarlijks een besparing van een kleine 300 m3 aan aardgas op. Toch lopen...

Lees meer >

De zon stuurt geen rekening

De Duitse architect Rolf Disch noemt zichzelf een zonaanbidder, en dat laat hij merken ook. De architect en milieubeschermer uit het Duitse Freiburg vroeg...

Lees meer >

HeatMatcher innovatief concept voor warmtevraag en -aanbod

Vraag en aanbod van energie en warmte moet slimmer op elkaar worden afgestemd om de Europese duurzaamheiddoelstellingen voor 2020 te halen. ZON Energie...

Lees meer >

Eerste ‘solar-combiketel’ in Aalsmeerse kinderboerderij

Met de Bosch Condens 6.000W solar Heating lanceerde de fabrikant 1 mei een systeem dat zijn energie in eerste instantie onttrekt aan een door de zon opgewarmde...

Lees meer >

Solvis combi-waterpomp levert verwarming en warm tapwater

Op de grens van Groningen en Drenthe, in Tweede Valthermond, heeft installatiebedrijf Hupkes in een vrijstaande woning een gecombineerd warmtepomp- en...

Lees meer >

Studenten testen duurzame energie-installaties op dak Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht steekt energie in het dak. Het dak van het gebouw gaat dienen als proeftuin om nieuwe, veelbelovende technieken te installeren. Jonge...

Lees meer >

Alleen een nieuw product maakt weinig indruk

Van producten naar systemen en van systemen naar concepten. Dat is de weg die we moeten bewandelen als we naar een echt duurzame en energiezuinige gebouwde...

Lees meer >

Historisch wonen in voormalige pijpenbuigerij

Hengelo ademt de historie van een roemrijk industrieel verleden. Verlaten stalen skeletten herinneren aan het rijke industriële verleden van Twente. Op...

Lees meer >

In dak geïntegreerde zonnecollector neemt gedoe voor installateur weg

De animo gebruik te maken van zonnewarmte wordt steeds groter, maar veel installateurs blijken nog op te zien tegen montage van de systemen. Het nieuwe...

Lees meer >