07 Omslag-200
Mei 2020

‘Van een zonneboiler krijg je nooit spijt’

50 01

Het wordt wel het vergeten product voor energiebesparing van huishoudens genoemd. Voor Emiel van Riel van Sowise is de zonneboiler een verduurzamingsmaatregel waar je nooit spijt van krijgt. Tijdens de VSK wilde hij het graag nog eens uitleggen: ‘Een warmtecollector heeft een veel grotere energiedichtheid per vierkante meter dan een pv-paneel. Corporaties zouden er goed aan doen, eerst zorgvuldig te overwegen wat een zonnecollector de huurder aan besparing oplevert, voordat ze - bijna als vanzelfsprekend - kiezen voor pv.’