EW06 Omslag 600

Privacy statement

E&W Installatietechniek respecteert de privacy van haar abonnees, partners, stakeholders, medewerkers en online bezoekers.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt bij bezoek aan deze website en bij afsluiten van een abonnement op vakblad E&W Installatietechniek of de e-mailnieuwsbrief van dit blad.

U leest wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1. Welke gegevens verwerkt E&W Installatietechniek van u en wanneer?

Wij verwerken uw gegevens:

Voor nieuwsbrieven of actiemail wanneer u:

  • Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van E&W Installatietechniek of een actie. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam), functiegegevens en e-mailadres.
  • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van E&W Installatietechniek of een andere website onder beheer van Techniek Nederland wegens een bijzonder project, of bijdrage hieraan. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.
  • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van E&W Installatietechniek of een andere website onder beheer van Techniek Nederland wegens bedrijfsdeelname aan een prijsvraag of meedingen naar een onderscheiding die door ons uitgegeven wordt. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij bezoek aan deze website:

Als u onze website bezoekt dan slaan wij geanonimiseerde verkeersgegevens op met behulp van Google Analytics. Om dit mogelijk te maken:
- Plaatsen we een Google Analytics-cookie
- Hebben we een gebruikersovereenkomst met Google gesloten
- Hebben we uw IP-adres gemaskeerd
- Hebben we in Google analaytics gegevens delen uitgeschakeld
- Gebruiken we geen andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies

Daarnaast vragen we bij bezoek aan onze website uw toestemming voor het plaatsen van functionele cookies, met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Zo hoeft u niet iedere keer opnieuw in te loggen en vullen we bijvoorbeeld op een formulier alvast bekende gegevens voor u in. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door hier uw cookievoorkeur  te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.

Bij afsluiten abonnement en andere aanvragen via de website:

Wanneer u als niet-lid van Techniek Nederland een abonnement afsluit op vakblad EW-installatietechniek, of wanneer uw abonnement voortvloeit uit lidmaatschap van branchevereniging Techniek Nederland, dan verwerkt Techniek Nederland uw gegevens conform het privacy statement van Techniek Nederland .

Bij contact met het secretariaat of de redactie:

  • Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw initialen en/of voornaam, achternaam en vraag.

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

Het uitoefenen van onze functie als samensteller en verzender van een vakmagazine

  • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren, en betrekken van onze abonnees, partners en stakeholders.
  • Het effectueren van abonnementen, bestellingen of downloads.
  • Het verwerken van uw vraag.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

3. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de Techniek Nederland opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor leden en partners hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan.

Onze websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze websites. Dit betekent niet automatisch dat wij verbonden zijn aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Techniek Nederland zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

5. Recht van inzage, correctie en verwijdering

 U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat u het verzoek heeft ingediend behandelen.

Voor leden en partners

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit uw lidmaatschap of abonnement) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden, of via uw 'Mijn profiel' op de website van Techniek Nederland. Hier vindt u een overzicht van mailinglijsten waarvan u zich kunt aan- en afmelden.

 Als u vragen en/of opmerkingen heeft hierover, of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar ledenservice@technieknederland.nl of bel ons op: 088 5432 790.

 Voor overige abonnees en stakeholders

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit uw  abonnement) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden door een mail te sturen aan info@ew-installatietechniek.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van UNETO-VNI. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.