EW11 cover 600
Januari 2016

Slim zakendoen met slimme meters

Slimme-meter-600x400

UNETO-VNI heeft het voor installateurs mogelijk gemaakt slimme meters te mogen verkopen en plaatsen. Dat biedt ondernemers de mogelijkheid meer omzet te genereren en klanten bovendien extra diensten aan te bieden. Bijvoorbeeld door ook een pv-installatie te offreren. UNETO-VNI reikt tevens een aantal businessmodellen aan om deze kansen toe te lichten en ondernemers in de installatiebranche te inspireren.

Volgens een Europese verordening moet in 2020 ten minste 80 procent van de Nederlandse huishoudens over een slimme meter beschikken. Daarmee staat de Rijksoverheid voor de uitdaging in vijf jaar tijd meer dan vijf miljoen slimme meters aan te sluiten.

Deze uitdaging is echter wel een grote kans voor de installatiebranche. Er wordt namelijk verwacht dat ongeveer een derde van de werkzaamheden wordt uitbesteed aan grote installatiebedrijven, die op hun beurt de helft van de werkzaamheden weer aan onderaannemers uitbesteden.

Een van deze partijen is de installateur; dat heeft UNETO-VNI geregeld. De brancheorganisatie reikt een aantal businessmodellen aan die duidelijk maken hoe installateurs hun voordeel kunnen doen met slimme meters.

Scenario's

Om met een kansrijk businessmodel te beginnen: installateurs kunnen klanten een pv-installatie aanbieden in combinatie met een slimme meter. De meerwaarde van de slimme meter zit in dit geval in de registratie van de teruggeleverde elektriciteit. Het scenario is kansrijk omdat zonnepanelen niet langer uitsluitend door gespecialiseerde bedrijven worden geïnstalleerd. Ook kleinere installatiebedrijven bieden deze inmiddels aan.

Een vergelijkbaar scenario geldt voor klanten die overstappen op een elektrische auto en thuis een installatie willen laten plaatsen om deze op te laden. Ook voor hen is inzicht in het energiegebruik belangrijk. Ook het plaatsen van een slimme meter in combinatie met de installatie van, of het onderhoud aan een cv-ketel of zonneboiler biedt kansen.

Woningcorporaties

Een ander businessmodel betreft een aanbod dat interessant is voor woningcorporaties. Veel woningcorporaties hebben convenanten ondertekend om de energielabels van hun woningareaal met minimaal twee niveaus te verbeteren. Dat betekent dat ze moeten investeren in isolatie en andere energiebesparende maatregelen; dit doen ze tijdens grootschalige renovaties waarbij de regionale netbeheerders verplicht zijn een slimme meter te leveren.

Ook hier zijn voordelen te behalen voor zowel woningcorporaties als voor installateurs. De woningbouwvereniging kan alle installatiewerkzaamheden uitbesteden aan een enkele partij, want dát betekent tijdwinst. De installateur kan bovendien een extra service leveren door de slimme meter te plaatsen op het moment dat hij in de te renoveren woning de nieuwe cv-ketel installeert of assisteert bij het plaatsen van de nieuwe keuken of badkamer.

NIEUWE ENERGIE VRAAGT OM NIEUWE METERS
De Europese Commissie maakt serieus werk van energiebesparing in de gebouwde omgeving en verplicht daarom zijn lidstaten om slimme energiemeters te plaatsen. Energiebesparing begint namelijk bij het bieden van inzicht in het energiegebruik. Dat inzicht is vaak een flinke stimulans die kan leiden tot behoorlijke besparingen. Het is bovendien goed voor het milieu omdat de EU minder afhankelijk wordt van de import van fossiele energie. Bovendien zal de toenemende verduurzaming en decentralisering van de energievoorziening zorgen voor nieuwe diensten die worden aangeboden over het netwerk. Inzicht in de energieopbrengsten wordt daarbij ook steeds belangrijker. Denk aan consumenten die dankzij de aanschaf van zonnepanelen ook energieproducenten worden, hun opbrengst willen monitoren en controleren op de afrekenstaten. Om dit soort diensten mogelijk te maken, hebben huishoudens een slimme meter nodig. ’   

Zakelijke klanten

Installateurs die vooral zakelijke klanten bedienen, kunnen met de slimme meter ook extra services aanbieden. Denk aan installatiebedrijven die zakelijke klanten hebben met landelijk meerdere vestigingen, bijvoorbeeld grote winkelketens of benzinestations, die hun energiegebruik willen monitoren of werknemers willen aansporen tot energiebesparing. Een slimme meter in alle gebouwen is een voor de hand liggende oplossing om dat mogelijk te maken. De huisinstallateur kan daarbij de klant ontzorgen, allereerst door alle prioriteitsverzoeken bij de verschillende netbeheerders te verzorgen.

Daarnaast kan hij álle slimme meters plaatsen en is het bedrijf niet afhankelijk van de verschillende netbeheerders. Bovendien is de installateur flexibel qua planning en kan hij de slimme meters plaatsen op tijden dat dit de klant het beste uitkomt, bijvoorbeeld na sluitingstijd of buiten kantooruren. Mogelijk kan de installateur dat combineren met andere uit te voeren installatiewerkzaamheden in al die gebouwen of kan hij aanvullende werkzaamheden aanbieden. Groot voordeel voor de zakelijke klanten is dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op tijden dat de dagelijkse werkzaamheden niet worden verstoord en zij dus geen omzet verliezen.

Energieleveranciers

Ook voor energieleveranciers kan het interessant zijn installateurs in te schakelen bij de uitrol. Zij zijn er immers bij gebaat dat hun klanten zo snel mogelijk een slimme meter krijgen. Dat stelt hen in staat ook andere diensten en producten te verkopen, denk aan slimme thermostaten met meerdere (domotica)functies, waarmee klanten meer energie kunnen besparen.

Doorgaans maakt een energieleverancier afspraken met één installateur die bij alle klanten een slimme meter plaatst. Omdat de energieleverancier een commercieel belang heeft bij het snel plaatsen, zal hij daarvoor ook geld over hebben. Hiermee ontstaat een interessante propositie voor de installateur: veel volume en meer geld per plaatsing.

Erkenningsregeling

Netbeheer Nederland, de branchevereniging van de netbeheerders, heeft een erkenningsregeling opgesteld om de uitrol van de slimme meter veilig en betrouwbaar te laten verlopen. Het betreft de erkenning 'Erkende Meter Plaatser 2015' (EMP 2015). De regeling is onder meer gebaseerd op de Meetcode Elektriciteit en de Meetvoorwaarden Gas-RNB. Sterkin voert de erkenningsregeling uit en beheert een register met erkende installateurs. Installatiebedrijven die willen profiteren van de marktkansen rondom het plaatsten van slimme meters, moeten dus eerst wél investeren in een erkenning.

VERGOEDING
DNV GL deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar de hoogte van de vergoeding voor de derdenplaatsing van slimme meters. Daarbij is enerzijds gekeken naar de vermeden kosten voor de regionale netbeheerders en anderzijds naar een redelijke vergoeding voor de installateur. Daarbij werd een zestal businessmodellen onderzocht. Dat resulteerde in een prijsrange van zo'n 19 euro (kostenneutraal) tot 57 euro. Hoewel de marktpartijen en brancheverenigingen het nog niet eens zijn over de vergoeding, geven de businessmodellen een mooi inzicht in de kansen van de plaatsing van slimme meters voor de installateur. UNETO-VNI zit ondertussen met het ministerie om tafel om voor haar leden een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen. ’   

Tekst: David van Baarle
Fotografie: Linda Kindt