EW09 cover 600

Legionella

Over legionellapreventie en drinkwaterwetgeving, NEN1006, waterwerkbladen, circulatiesystemen, verwarmingsleidingen, hotspots, praktijkrichtlijn Isso 55.1 en temperatuurgradiënten.

Gerommel in de meterkast

De meterkast puilt vaak uit met spullen, waardoor de nuts- en communicatieaansluitingen, ondergesneeuwd raken. Maar ook voordat de bewoners deze ruimte...

Lees meer >

Zo houd je legionella op afstand

Een legionella-uitbraak is de nachtmerrie van iedere gebouw-beheerder. Moderne geavanceerde systemen maken het mogelijk om per gebouwdeel of zelfs per...

Lees meer >

Warmtepomp: ook voor een warme douche

Een warmtepomp die zonder extra gas voldoende warm tapwater kan maken voor woningen? Ze zijn er wel degelijk en worden steeds belangrijker. Waar de vraag...

Lees meer >

NEN 1006: thema materialen en toestellen

Leidingwater komt in contact met materialen van leidingen en met toestellen, zoals boilers en kranen. De stoffen die vrijkomen uit die materialen kunnen...

Lees meer >

Water... daar zit wat in!

Warmteterugwinning uit douchewater kan kostenefficiënt gezien nét die laatste paar EPC-punten schelen en een woning nog energiezuiniger maken. Het besparingspotentieel...

Lees meer >

Hoe kan ik voldoen aan de 25 ˚C-temperatuureis?

Voor het ontwerpen en aanleggen van de leidingwaterinstallatie moet je weet hebben van de ontwerpruimtetemperaturen in, boven, onder en soms naast ruimten...

Lees meer >

Legionellapreventie in woningen: belang wordt vaak onderschat

Uit resultaten van de Bronopsporingseenheid legionella-pneumonie (BEL) over een periode van zes jaar blijkt dat in circa 30 procent van de bemonsterde...

Lees meer >

Vernieuwde NEN 1006 legt bepalingsmethode temperaturen vast

Op 5 februari, op de laatste dag van de VSK, ontving Richard Tieskens, directeur Rijksvastgoedbedrijf, NEN 1006: 2015 uit handen van NEN-directeur Piet-Hein...

Lees meer >

Legionellapreventie door de seizoenen heen

Lente Houd in het voorjaar – maar ook in het najaar – de zonneboiler in de gaten. Juist in deze periode van het jaar is de temperatuur van het water in...

Lees meer >

Kanttekeningen bij water­besparing in Breeam-nl

De TVVL expertgroep sanitaire technieken plaatst in de aanloop naar het Nationaal Congres Sanitaire Technieken, op 14 juni in Amersfoort, enkele kanttekeningen...

Lees meer >

Isso 55.1 volgt nieuwe drinkwaterwetgeving

Om legionellose ofwel veteranenziekte te voorkomen heeft de overheid regels gesteld aan leidingwaterinstallaties. Het doel van de regelgeving is om tot...

Lees meer >

Bouwbesluit 2012: gevolgen voor de sanitairinstallateur

Nadat in december vorig jaar het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en de regeling Bouwbesluit 2012 zijn gepubliceerd in het Staatsblad, respectievelijk...

Lees meer >

Gelijkwaardige beheersvormen legionellapreventie moet worden aangetoond

Het Drinkwaterbesluit ziet het thermisch, fysisch en het fotochemisch beheer als gelijkwaardige beheersvormen voor legionellapreventie in leidingwater....

Lees meer >

Kennis en herziening waterwerkbladen essentieel

Nieuwe inzichten en Europese normen hebben geleid tot een herziening van veertien belangrijke Waterwerkbladen. We schreven er al eerder over in Intech....

Lees meer >

Cursus veilige leidingwater­installaties schot in de roos

De belangrijkste boodschap die de cursisten meekrij­gen tijdens de Isso­cursus ‘Veilige leidingwaterinstal­laties’, is zich verantwoordelijk en zelfbewust...

Lees meer >

Hoe bepalen we de temperatuur van drinkwater?

De wettelijke eis voor de maximale temperatuur van drinkwater van 25 ºC is een algemeen geldende kwaliteitseis en is niet specifiek bedoeld voor legionellapreventie....

Lees meer >

Waterontharders zijn geen luxeproduct

Waterontharders voor de gewone consument winnen snel aan populariteit. Kalkaanslag hoort tot de grootste ergernissen in het huishouden en niemand heeft...

Lees meer >

Circulatiesystemen voor warm tapwater kunnen efficiënter

Ontwerp en uitvoering van circulatiesystemen voor warm tapwater kunnen efficiënter. Bovendien hebben circulatiesystemen vaak een nadelige invloed op het...

Lees meer >

Inspectierichtlijn 2010 voor controles drinkwaterinstallaties

In verband met de op handen zijnde invoering van de Drinkwaterwet is in de inspectierichtlijn 2010 ‘Uitvoering controles artikel 15 Waterleidingbesluit’...

Lees meer >

Eerste ‘solar-combiketel’ in Aalsmeerse kinderboerderij

Met de Bosch Condens 6.000W solar Heating lanceerde de fabrikant 1 mei een systeem dat zijn energie in eerste instantie onttrekt aan een door de zon opgewarmde...

Lees meer >

Aansluiting van brandslanghaspels

In de top vijf van verbeterpunten voor (collectieve) leidingwaterinstallaties staat de aansluiting van brandslanghaspels [1]. De voorschriften waren jarenlang...

Lees meer >

Solvis combi-waterpomp levert verwarming en warm tapwater

Op de grens van Groningen en Drenthe, in Tweede Valthermond, heeft installatiebedrijf Hupkes in een vrijstaande woning een gecombineerd warmtepomp- en...

Lees meer >

Installatiesector blijft vernieuwen en zoeken naar omzetpotentie

Waar in de VSK-awardcategorie Verwarming de Evo – een typisch consumentgerichte thermostaat – de winnaar was, werd in de categorie Sanitair het dichtst...

Lees meer >