EW11 cover 600
Februari 2010

Installatiesector blijft vernieuwen en zoeken naar omzetpotentie

EW-600x400De winnaars van de VSK-awards 2010.

Waar in de VSK-awardcategorie Verwarming de Evo – een typisch consumentgerichte thermostaat – de winnaar was, werd in de categorie Sanitair het dichtst bij de beleving van de consument staande Rotaplex van Viega overgeslagen ten gunste van de AXW Smart tapwaterpomp van Biral. In de categorie Klimaatsystemen en Koudetechniek vertrok Autarkis met de hoofdprijs voor zijn hooginnovatieve PCM inductie-unit.

Tijdens de officiële bekendmaking van de prijswinnaars van de VSK Awards benadrukte juryvoorzitter Ed Nijpels dat alle negen genomineerden, en eigenlijk alle 46 inzenders, ‘winnaar’ waren. ‘Het is dapper om in een tijd waarin de marges onder druk staan en het economisch tij tegen zit, te durven vernieuwen’, zo benadrukte Nijpels, die had genoten tijdens zijn rondgang over de beurs. ‘Ik heb zo ontzettend veel leuke en innovatieve producten gezien, echt geweldig. Als ik terugkom van de VSK, moet ik van mijn vrouw altijd direct de tas afgeven waarin ik alle folders met nieuwe producten heb verzameld. Die gaat zij dan één voor één zorgvuldig doorkijken. En ik moet jullie complimenteren: het wemelt op de beurs van de innovaties.’

Oscars

Volgens Nijpels is dat ook de opdracht die de installatiebranche heeft: innoveren. ‘De Oscars van de installatiebranche worden overigens niet alleen uitgereikt voor vernieuwende producten, maar vooral ook voor producten die energie besparen en de CO2-uitstoot terugdringen’, zo sprak hij. Belangrijk, want de installatiesector speelt volgens hem een belangrijke rol bij het behalen van de overheidsdoelstellingen op die gebieden. Heel positief vond de voormalig politicus het te constateren dat de installatiebranche het tijdens de VSK niet hield bij een klaagzang over de crisis, maar zelfverzekerd op zoek bleef gaan naar omzetpotentie. Net als bij de populaire televisietalentenwedstrijden Idols of Popstars waren de kandidaten voor de VSK Awards fanatiek en dolblij met de uitverkiezing. Erwin Knijnenburg van Biral, winnaar in de categorie Sanitair met de AXW Smart tapwaterpomp, vond in zijn enthousiasme 'geheel onbevooroordeeld' dat de jury een heel verstandige keuze had gemaakt. De zuinige tapwaterpomp is uitgerust met zelflerende technologie en in combinatie met een zuinige permanent-magneetmotor in staat tot aanzienlijke energiebesparing.

Dolenthousiast

Ook Bob Heil van Honeywell was dolenthousiast toen bekend werd dat Evo de eerste prijs in de categorie Verwarming had weggekaapt. De Evo is een draadloos comfortplatform met zoneregeling die bestaat uit geavanceerde draadloze zoneregelaar(s) voor radiatoren en vloerverwarming en de Evotouch-gebruikersinterface. Volgens Heil is de belangrijkste vernieuwing dat de thermostaat niet stuurt op de buitentemperatuur, maar op de ruimtetemperatuur in de diverse ruimten. Autarkis bleek de sterkste deelnemer in de categorie Klimaatsystemen en Koudetechniek. De PCM inductie-unit van het bedrijf is een Nederlandse ontwikkeling om kantoren te verwarmen, koelen en ventileren met fase-overgangmaterialen (phase change material). De inductie-units zijn in staat ‘s nachts met vrije koeling te laden. Op deze manier kan energie gedurende de dag worden gebruikt om kantoren te koelen.

De publieksprijs ging naar de Energiehaag van Inteco, een afgiftesysteem dat gebruikmaakt van warmte-uitwisseling met de buitenlucht (warmtepomp) en dit combineert met een klimaatplafond of vloerverwarming en -koeling.

Kwaliteit en gezondheid

Dat het belangrijk is te blijven werken aan kwaliteitsverbetering, bleek tijdens de uitreiking van de eerste certificaten voor BRL 6000-10 en BRL 8010. De richtlijnen dragen bij aan verhoging van de kwaliteit en gezond gebruik van ventilatiesystemen van woningen in Nederland.

Bonarius Techniek, Schouten Techniek en Installatiebedrijf Velegro namen als eerste drie bedrijven een certificaat in ontvangst voor de BRL 6000-10. Install-check, ACVV, JH Milvort en Invent Advies ontvingen een BRL 8010-certificaat.

Een BRL 6000-10-gecertificeerd bedrijf levert woning- ventilatiesystemen op die zijn ontworpen, geïnstalleerd en ingeregeld door een BRL 6000-10-gecertificeerd installateur conform alle wettelijke en private eisen, relevante Isso-publicaties en NEN-normen. Met een Ventilatieprestatiekeuring conform BRL 8010 beoordelen bedrijven of het ontwerp voldoet aan de voorschriften, of het systeem conform het ontwerp is geïnstalleerd en of de beoogde prestaties daadwerkelijk zijn behaald. Daarnaast wordt gecontroleerd of het systeem goed is te onderhouden en of de bewoners juist zijn geïnstrueerd.

Verplichte controle installaties

Gecertificeerde oplevering en privaatrechtelijke kwaliteitscontrole betekenen echter nog lang niet altijd dat de opdrachtgever van de installateur ook om een opleveringsinspectie vraagt. Tijdens een persconferentie stipte UNETO-VNI dit aan als belangrijk knelpunt om daadwerkelijk tot kwaliteit te komen. De brancheorganisatie wil zo spoedig mogelijk afspraken met de overheid, Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis en Neprom om tot een verplichte controle van technische installaties in de nieuwbouw te komen.

Aanleiding is een onderzoek dat UNETO-VNI liet uitvoeren waaruit blijkt dat een dergelijke controle kan zorgen voor kwaliteitsverbetering en veiligere, gezondere en energiezuinigere installaties. De huidige privaatrechtelijke kwaliteitscontrole door de branche – door erkennings- en certificeringsregelingen – functioneert niet en is volgens de onderzoekers niet gericht op het borgen van kwaliteit bij oplevering.

Concrete afspraken met de overheid en alle betrokken partijen in de bouwkolom over wettelijk verplichte opleveringsinspecties zijn nog niet gemaakt, maar de brancheorganisatie hoopt wel dat zij de partijen spoedig om de tafel krijgt.

De opleveringsinspecties hebben overigens betrekking op de kwaliteit van ventilatie- en rioleringsystemen, sanitair- en verwarmingsinstallaties én elektrotechnische voorzieningen. Slecht ingeregelde cv-installaties, legionellabesmetting, luidruchtige ventilatiesystemen, lekkende rioleringen en waterleidingen door onjuiste beugeling horen over een tijdje tot het verleden, zo hoopt de brancheorganisatie.

Tekst: Paul Smorenburg
Fotografie: Herbert Wiggerman