02 Omslag-200

Laagspanningsinstallaties

NEN1010 en NEN3140, wisselspanning, gelijkspanning, circuitweerstand, kabelberekening, verlichtingsinstallaties en brandbeveiliging, power quality, paneelbouw en slimme meters.

Is inspecteren volgens Nen 3140 risicovol?

Er zijn verschillende normen om elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen te inspecteren. In de markt hoor je geluiden dat inspecteren volgens...

Lees meer >

Je kunt niet zomaar ‘effe’ vereffenen

Metalen delen elektrisch verbinden met de aarde om brand- of elektrocutiegevaar te minimaliseren, kortgezegd aarden. Waar vorige maand het doel van beschermingsleidingen...

Lees meer >

5 veel voorkomende fouten in elektrische installaties

In zakelijke overeenkomsten wordt in het algemeen Nen 1010 beschreven als de norm waaraan de te bouwen installatie door een installateur moet voldoen....

Lees meer >

Spraakmakende samenkomst Samenstellingen

Op het uitverkochte Atex-event, georganiseerd door IAB Ingenieurs, stond in november het thema Samenstellingen centraal. Een onderwerp dat de aandacht...

Lees meer >

Leg nu smart grid aan voor verwachte opslag

De tijd is nog niet rijp voor thuisbatterijen. De vraag uit de markt blijft uit, de reguliere groothandel heeft nog nauwelijks Tesla’s in de schappen staan...

Lees meer >

‘Installatiebedrijven worden samenstellers van systemen’

Hoe gaan de installatietechniek en de bijbehorende werkzaamheden er in het huis van de toekomst uitzien? ‘Over tien, twintig jaar is intelligentie in de...

Lees meer >

De grondbeginselen van aarden

Metalen delen elektrisch verbinden met de aarde om brand- of elektrocutiegevaar te minimaliseren, kortgezegd aarden. Hierbij moet een onderscheid worden...

Lees meer >

DC, ja of nee?

Gelijkspanning (DC) wordt steeds vaker genoemd als mogelijke vervanger voor wisselspanning (AC). DC kent dan ook nogal wat voordelen, variërend van een...

Lees meer >

Onderhoud elektrische ­installaties: nieuwe spelregels

De nieuwe Nen 3140 geeft een andere kijk op het veiligheidsniveau van bestaande elektrische installaties en -arbeidsmiddelen. Onderhoud richt zich in het...

Lees meer >

In 5 stappen spanningsloos werken

In december vorig jaar verscheen de nieuwe Nen 3140 +A2 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’. Deze norm vervangt Nen 3140 +A1, 2015. Er staan...

Lees meer >

Hoe bescherm je ­besturingskasten in de buitenlucht?

Besturingskasten die buiten staan opgesteld, zijn aan veel extra invloeden onderhevig ten opzichte van hun ‘indoor’ soortgenoten. Vooral de warmtehuishouding...

Lees meer >

Toekomstige meterkast wordt technische ruimte

‘Vroeger’ werd de meterkast elektrisch belast door een koelkast, verlichting, een wasmachine en een televisie. In de huidige tijd is daar een scala aan...

Lees meer >

Onderhoud elektrische ­installaties: nieuwe spelregels

De nieuwe Nen 3140 geeft een andere kijk op het veiligheidsniveau van bestaande elektrische installaties en -arbeidsmiddelen. Onderhoud richt zich in het...

Lees meer >

Kijk, ruik, luister en meet!

Bestaande schakel- en verdeelinrichtingen moeten regelmatig worden geïnspecteerd met het oog op een efficiëntie en veilige werking. Hiervoor is een ruime...

Lees meer >

Elektriciteit aan boord

In veel gevallen zijn elektrische installaties verbonden met het lichtnet. Dit geldt niet voor locaties waar gebruikers zelfvoorzienend zijn, zoals op...

Lees meer >

Nen 4010: Het handige kleine broertje van Nen 1010

Begin dit jaar verscheen Nen 4010 ‘Elektrische installaties voor laagspanning – Eisen voor de algemene Nederlandse Praktijk’. Deze compacte en helder ...

Lees meer >

Buig je over de gevaren van vlambogen

De Nederlandse norm voor bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties is eind 2018 herzien. Nen 3140 is geactualiseerd en besteedt nadrukkelijk...

Lees meer >

Slim verbinden met een mesh-netwerk

Met de aanwas van slimme apparatuur groeit de vraag naar netwerkverbindingen. Steeds vaker wordt hiervoor gebruik gemaakt van een mesh-netwerk. Aan de...

Lees meer >

Nieuwe norm ‘Bedrijfsvoering elektrische installaties’

De nieuwe norm Nen 3140 + A2 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’ verscheen eind vorig jaar. Deze norm vervangt Nen 3140 + A1 2015. De belangrijkste...

Lees meer >

Dichte gaskraan zet elektriciteitsnetten onder druk

De politiek heeft gesproken: over een dikke tien jaar gaat de gaskraan in Groningen dicht. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, voorspelt Maarten van...

Lees meer >

Zorg dat overspanning geen drama wordt

Bedrijven kunnen vertrouwen op een stabiel energienet; cruciaal voor de continuïteit van het productieproces. Maar dan slaat de bliksem in, wordt er verkeerd...

Lees meer >

All electric kan niet overal

Overal op all electric overstappen is vooralsnog niet alleen onrealistisch, maar zelfs contraproductief. Het kan in woonwijken leiden tot inzet van extra...

Lees meer >

Slimme netten vragen om slimme installateur

Door decentrale bronnen, zoals warmtepompen en vooral pv-panelen, kan het midden- en laagspannningsnet op sommige punten overbelast raken. Om die druk...

Lees meer >

A16-tracé op basis van DC

Het nieuwe A16-tracé bij Rotterdam, inclusief tunnel en gebou-wen, wordt energieneutraal. ‘De weg’ wekt in een jaar tijd net zo veel energie op als hij...

Lees meer >

De zoektocht naar perfecte Power Quality

Geringe Power Quality is het gevolg van een deplorabele kwaliteit van aangesloten verbruikers. Aan de geleverde spanning door het net mankeert het niet....

Lees meer >

De meterkast van de toekomst

De meterkast zoals we hem kennen, zal in de nabije toekomst drastisch gaan veranderen. De eerste tekenen hiervan komen naar voren in NEN 2768, waarvan...

Lees meer >

Van elk gezamenlijk project worden alle partijen wijzer

In de bestaande bouw is nog een flinke verduurzamingsslag te slaan. Kantoren moeten in 2023 minstens over een C-label beschikken, corporatiewoningen al...

Lees meer >

Schakel vroegtijdig netbeheerder in bij renovaties

Het is bij ingrijpende renovaties bijna onvermijdelijk dat de netbeheerder aanpassingen moet doen aan kabels en transformatorstations. Maar die zijn doorgaans...

Lees meer >

Stembediening krijgt centrale rol in smart homes

Volgens de ontwikkelaars van elektronica en smart home-apparatuur gaan wij ons huis met onze stem bedienen. Of de consument het eigenlijk wel ziet zitten,...

Lees meer >

Utopie: één standaard voor woning- en gebouwautomatisering

Wanneer komt er nu eindelijk een toonaangevend winnaar in de standaardisering van woning- en gebouwautomatisering? Het zou voor veel installateurs en consumenten...

Lees meer >

Het DC-huis van de toekomst

Op vele fronten wordt werk verzet om gelijkspanning een grotere rol toe te delen in ons elektrische leven. Tijdens Building Holland 2017 in Amsterdam RAI,...

Lees meer >

Verdeel en beheers extra elektriciteit

De opmars van duurzame installaties, zoals warmtepompen en pv-panelen, heeft ook gevolgen voor de meterkast in woningen. De gasaansluiting zal langzaam...

Lees meer >

Nu al aan de slag met stroomopslag

Het ijkpunt 2023 lijkt nog ver weg. Toch moet de installatiebranche nu al voorsorteren op stroomopslag. Als de salderingsregeling wordt afgeschaft – en...

Lees meer >

Slimme straatverlichting biedt comfort

Led-armaturen, sensoren en data op openbare verlichting worden steeds vaker aan elkaar gekoppeld. ‘Deze intelligente infrastructuur helpt ons comfortabeler...

Lees meer >

Netbeheerder vraagt aandacht installateur

De netbeheerder is verantwoordelijk voor een gelijkmatige belasting van het net. Door steeds meer apparatuur met een hoog vermogen, krijgen veel nieuwe...

Lees meer >

Zoek de verschillen

Wat zijn de verschillen tussen NEN 1010 en NEN 3140?

Lees meer >

Ajax en de Toppers op batterijen

De Amsterdam Arena werkt doorlopend aan verduurzaming. Zo werden in 2014 ruim 4.200 zonnepanelen geïnstalleerd en gebruikt het stadion stadswarmte en een...

Lees meer >

Kwaliteit: het beste wapen tegen pv-cowboys

Van de ongeveer vijftienhonderd installatiebedrijven die zich in Nederland met pv-panelen bezig houden, is een kleine tweehonderd bedrijven daarvoor gecertificeerd....

Lees meer >

NEN 1010/C1 2015: correcties op NEN 1010: 2015

In augustus heeft NEN een correctieblad uitgegeven waarin in tabelvorm correcties staan op NEN 1010: 2015. Het betreft grotendeels correcties op schrijfouten,...

Lees meer >

Kabelberekening volgens NEN 1010: 2015

UNETO-VNI krijgt regelmatig de vraag of een aderdoorsnede correct is bepaald. In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe een doorsnede van een...

Lees meer >

Selectiviteit van beveiligingen

NEN 1010: 2015 gaat behalve over veiligheid ook over functionaliteit en bedrijfszekerheid. Selectiviteit van beveiligingen is hierbij een belangrijk a...

Lees meer >

Van kabelgoot tot doorvoer

Door een toename van de hoeveelheid systemen in een gebouw is ook de bijbehorende hoeveelheid regeltechniek, sensoren, dataverbindingen, leidingen en bekabeling...

Lees meer >

Weer die NEN 3140-training?

NEN 3140, 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties-laagspanning', is de norm in Nederland die beschrijft hoe binnen onze sector op een veilige manier...

Lees meer >

Elektrische installaties in elkaars nabijheid

NEN 1010: 2015 gaat behalve over veiligheid ook over functionaliteit en bedrijfszekerheid. Een belangrijk aspect hierbij is hoe verschillende elektrische...

Lees meer >

Lokale energieopslag schreeuwt om meer batterijen

Afgelopen maanden buitelden de voormannen van verschillende grote bedrijven over elkaar heen met voorspellingen over de snelheid waarmee energieopslag...

Lees meer >

Waar laten we alle laadpalen?

Nu elektrisch rijden snel aan populariteit wint, worden op steeds meer plaatsen laadpunten ingericht om de E-auto's op te laden. Parallel hieraan groeit...

Lees meer >

Medisch gebruikte ruimten en NEN 1010: 2015

De veiligheid van elektrisch installaties en de hierop aangesloten toestellen in medisch gebruikte ruimten moet zijn geborgd voor patiënten en medisch...

Lees meer >

1+1+1=5

Om woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk optimaal af te stemmen op de eisen en wensen van haar bewoners – onder andere dementerende ouderen – werkten verschillende...

Lees meer >

PV-systemen en NEN 1010:2015

In NEN 1010:2015, deel 712, staan de eisen aan pv-installaties beschreven. Deze eisen zijn veranderd ten opzichte van NEN 1010:2007. De belangrijkste veranderingen...

Lees meer >

Lopen hier uw financiers?

Particulieren die willen profiteren van de voordelen van zonne-energie, kunnen niet altijd op hun eigen dak terecht. Dat is dan ongeschikt, te klein of...

Lees meer >

Nieuwe stal voor luxe paarden

Net als tal van andere autofabrikanten werkt ook BMW hard aan de verduurzaming van de auto. Inmiddels heeft het Duitse automerk een hele range aan elektrische...

Lees meer >

CPR: nieuwe eisen aan brandveiligheid van kabels

Jaarlijks sterven er in Europa vierduizend mensen door brand. Aangezien 90 procent van alle branden plaatsvindt in gebouwen en we daar ook 90 procent van...

Lees meer >

NEN 1010:2015 Verlichtingsinstallaties en verlichtingsarmaturen

In NEN 1010:2015 staan eisen beschreven die worden gesteld aan de installatie van verlichtingsarmaturen en de bijbehorende leidingen en elektrische verbindingen....

Lees meer >

Slim zakendoen met slimme meters

UNETO-VNI heeft het voor installateurs mogelijk gemaakt slimme meters te mogen verkopen en plaatsen. Dat biedt ondernemers de mogelijkheid meer omzet te...

Lees meer >

'Het lukt E en W niet altijd om optimaal samen te werken'

Eerst waren het vooral de zorg en utiliteitsbouw, daarna de rijke particulieren, nu kruipen domotica-oplossingen dieper de haarvaten van de samenleving...

Lees meer >

Veilig werken aan elektrische installaties

‘Werken onder spanning is verboden’, zo valt in het Arbobesluit te lezen. Wat wordt bedoeld met ‘werken onder spanning’? En hoe moet hier volgens NEN 3140...

Lees meer >

Zorgaanbieder Omring zet domotica in voor dementerenden

Op thuismarkt België is Niko een van de grotere spelers op het gebied van huisautomatisering. Niko Projects Nederland, de in Vaassen gevestigde dochter,...

Lees meer >

Gezondheidscentrum Lunteren integreert gezondheid en techniek

Het nieuwe gezondheidscentrum in Lunteren is een schoolvoorbeeld voor zowel de gezondheidszorg als de installatietechniek. Dit alles dankzij de vergaande...

Lees meer >

Monteursbijeenkomsten: efficiënt kennis­onderhoud

Vakgroep Elektro Installatiebedrijf (VEI) van UNETO-VNI organiseert samen met Otib, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf,...

Lees meer >

Elektrotechniek en ICT raken verder verweven

De recent gehouden Beurs elektrotechniek 2011 in de Utrechtse Jaarbeurs heeft zichzelf opnieuw weten te overtreffen. De happening zelf kende een apotheose...

Lees meer >

NEN 1010 + C1 / A1 +C1: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Het Nederlands Normalisatie-instituut bracht in juli 2011 een aanvulling op NEN 1010 uit. Deze uitgave, die als titel NEN 1010 +C1 / A1 +C1 kreeg, bevat...

Lees meer >

Elektrisch vervoer schept nieuwe kansen

Elektrisch vervoer wint terrein en de opslag van duurzame energie begint volwassen te worden. De vraag naar oplaadpunten en het onderhoud van de elektromotoren...

Lees meer >

Rubriek 710: ‘Medisch gebruikte ruimten’: geheel herzien

Bij de eerstvolgende wijziging van het bouwbesluit, bouwbesluit 2012, wordt de aanvulling A1: 2011 meegenomen. Deze aanvulling op NEN 1010: 2007 + C1:...

Lees meer >

E-installatie in een metrostation: complex en van hoge kwaliteit

In Nederland zijn niet zo veel E-installateurs regelmatig op een station aan het werk. Metrostations zijn er niet echt veel, dus ook daar tref je hen niet...

Lees meer >

Draaideur laat ledverlichting branden

Koninklijke Boon Edam, fabrikant van toegangssystemen, introduceerde enkele jaren geleden een opvallend product: een draaideur die stroom opwekt. De Noord-Hollandse...

Lees meer >

‘Een norm moet vooral ook kunnen worden toegepast’

Als voorzitter van de Normcommissie was Peter Coppes direct betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe NEN 3140. Niet alleen is deze versie een stuk...

Lees meer >

Een tram met combiketel

Een elektrotechnische installatie in een tram zal niet onmiddellijk tot fronsende wenkbrauwen leiden. Iets anders ligt het als die installatie moet voldoen...

Lees meer >

Elektrische auto’s in niet te stuiten opmars

Ze zijn nog niet echt gunstig geprijsd en er zijn nog onvoldoende laadpalen, maar de elektrische  auto is al aardig volwassen aan het worden. Misschien...

Lees meer >

Park Bloeyendael blinkt uit in hoog wooncomfort

De eerste schep zit nog niet eens in de grond, maar als de planning naar wens verloopt wordt dit najaar begonnen met de bouw van Park Bloeyendael. Voor...

Lees meer >

Halve installatiebranche maakt gebruik van 2BA-artikelbestanden

Hoe is het gesteld met het ICT-gebruik bij installatiebe­drijven? Een van de belangrijkste en recentste ontwik­kelingen op het gebied van elektronisch...

Lees meer >

Besparen tegen de stroom in

Alle besparingsmaatregelen ten spijt neemt zowel in de Nederlandse huishoudens als in de industrie en utiliteit het elektriciteitsverbruik nog fors toe....

Lees meer >

Optimale power quality bespaart kosten

De belangrijkste eisen die aan een elektrische installatie worden gesteld, zijn dat deze goed is aangelegd en dat deze goed functioneert. Maar een installatie...

Lees meer >

UPS: voor het geval de stroom uitvalt

Uninterruptable Power Supply is de doopnaam, maar hij is bekend onder de roepnaam UPS. Een installatie die ervoor zorgt dat bij spanninguitval of bij spanningsvariaties...

Lees meer >

De rol van warmtepompen en microwarmtekracht in slimme netten

De aanleg van slimme elektriciteitsnetten is nodig om duurzame energie grootschalig in te passen. Daarbij is de installatietechniek een belangrijke rol...

Lees meer >

De woning van de toekomst komt uit het verleden

Het lijkt het ei van Columbus in tijden van woningnood en vergrijzing: waarom niet het bestaande woningaanbod zodanig opknappen, zodat het aan de eisen...

Lees meer >

Eigenaar elektrische installatie is eindverantwoordelijke

Een handige buurman is niet altijd je beste vriend bij een storing aan de elektrische installatie. Gelukkig hebben de meeste eindgebruikers in dat geval...

Lees meer >

Machinerichtlijn: een nieuwe aanpak in 2010

De tijd van goede voornemens is voorbij. Vanaf 29 december 2009 is de machinebouwer namelijk gehoden aan een nieuwe Machinerichtlijn. Daarnaast stond de...

Lees meer >

'Denk na over het delen van informatie'

Los van de vraag of uitwisseling van informatie technisch al dan niet mogelijk is, moet een organisatie goed nadenken over richtlijnen om gegevens te delen....

Lees meer >

Aandacht voor tijdwinst en foutreductie

Wie kijkt naar de hedendaagse ontwikkeling van paneelbouw ziet dat leveranciers zich sterk inspannen om tijdwinst bij de bouw en het gebruik te bewerkstelligen....

Lees meer >

Hoge eisen aan elektrotechnische installatie in datacenter

Elke E-installatie moet goed worden samengesteld en geïnstalleerd. De eisen die aan een dergelijke installatie in een datacenter worden gesteld, liggen...

Lees meer >

Interne beelddistributie houdt Ammerlaan in de winter van de straat

In vrijwel alle grote ijsstadions van de wereld is Wim Ammerlaan inmiddels kind aan huis. Van november tot eind maart reist hij met zijn bedrijf Wim Ammerlaan...

Lees meer >

Recessie treft paneelbouwers; ervaren personeel blijft schaars

Vechtmarkt. Prijzenslag. Paneelbouwers laten die termen vallen als ze praten over hun marktpositie. Ze hebben het nog steeds druk, maar net zoals in de...

Lees meer >