EW juni Omslag 600
Maart 2016

1+1+1=5

De meerwaarde van integratie

EW_600x400Het dwaaldetectiesysteem werkt via een tag die de bewoners dragen en informatie bevat over de betreffende leefcirkel.

Om woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk optimaal af te stemmen op de eisen en wensen van haar bewoners – onder andere dementerende ouderen – werkten verschillende disciplines van de Verkerk Groep nauw samen met aannemers, adviseur en architect. Naast het uitvoeren van de standaard installatiewerkzaamheden realiseerden zij tevens speciale domotica-, communicatie- en beveiligingssystemen. Door alle componenten te integreren in één systeem, is een woonomgeving tot stand gebracht die een maximale vrijheid en veiligheid voor de bewoners combineert met comfort en daarbij tevens het zorgpersoneel ontlast.

In oktober 2012 startte Zorgorganisatie Beweging 3.0 met de bouw van een 'centrum voor buitengewoon wonen, leven en revalideren'. Precies drie jaar later werd het totale project – waartoe ook een deel renovatie behoorde – opgeleverd. Het nieuwe woonzorgcentrum De Pol huisvest woongroepen waarin zowel mensen met een lichamelijke beperking als mensen met dementie een plek kunnen vinden. Deze groepen zijn relatief klein omdat de bewoners intensieve zorg nodig hebben. Elke groep beschikt over een gemeenschappelijke huiskamer met daarnaast individuele kamers die de bewoners naar eigen wens kunnen inrichten.

Uitdagende technische installaties

Om het nieuwe pand en het renovatiegedeelte optimaal af te stemmen op haar bewoners, is gewerkt met een speciaal projectteam. Dit team – bestaande uit verschillende aannemers en onderaannemers, een architect, adviseur en de eindgebruiker – stond bij de nieuwbouw en renovatie voor uiteenlopende uitdagingen. Ten eerste moesten de installatiewerkzaamheden van het te renoveren deel worden uitgevoerd terwijl de bewoners er bleven wonen. Dat betekende niet alleen in alle rust werken, maar ook dat alle installaties bij het verlaten van het gebouw weer 'up and running' moesten zijn. Het ging hierbij onder meer om de brandmeldinstallatie, de alarminstallatie, alle verlichting en het zorgsysteem VSS. Daarnaast is er bewust geïnvesteerd in nieuwe technieken om een maximale bewegingsvrijheid en comfort voor de bewoners te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

EW-600x400Er is er bewust geïnvesteerd in nieuwe technieken om een maximale bewegingsvrijheid en comfort voor de bewoners te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

'Standaard'

De elektrotechnische installaties zijn ontworpen en aangelegd door de Verkerk Groep; inclusief het datanetwerk met glasvezelkoppelingen, schakelkasten en verdelers. Hierbij hebben de disciplines Verkerk Elektrotechniek en Verkerk Service Systemen intensief samengewerkt.
Onder de standaard installatiewerkzaamheden schaart het bedrijf onder meer de realisatie van de verlichting en de brandmeldinstallatie. In overleg met de architect en eindgebruiker zijn specifieke ruimten voorzien van armaturen met lichtbronnen die een veel hoger lichtniveau geven dan gebruikelijk. Uit onderzoek blijkt dat vooral dementerende mensen hier baat bij hebben. Door het vele licht is deze groep overdag actiever en slaapt daardoor 's nachts beter waardoor onder andere minder nachtmedicatie nodig is. Verder is in de kamers te kiezen voor hoofd- en nachtverlichting of sfeerverlichting. Voor de centrale verlichting is gebruikgemaakt van bewegingsmelders die de verlichting automatisch inschakelen wanneer zich mensen in de ruimte bevinden.

De brandmeldinstallatie is een stille, digitale installatie die alleen een signaal doorgeeft aan de meldkamer en aan de mobiele telefoon van de zorgverleners die op dat moment dienst hebben. Daarbij wordt meteen doorgegeven in welke ruimte de brandmelder is geactiveerd. Er is dus geen akoestisch alarm. Verder is deze installatie gekoppeld aan de verlichting en schakelt deze overal in bij een brandalarm. Dit voorkomt paniek en maakt het voor de bewoners en medewerkers eenvoudiger om – indien nodig – het pand snel en veilig te verlaten.

Verder installeerde het bedrijf het CCTV-netwerk (ca- merasysteem) waarmee toezicht is te houden in het gebouw en op het hele terrein, inclusief kentekenher- kenning bij de hoofdingang. Hiervoor is het systeem gekoppeld aan het zorgsysteem dat medewerkers de mogelijkheid biedt via beeldschermen te zien wat er in specifieke ruimtes gebeurt. Een deel van deze informatie is ook te zien op de zogenaamde SPT-posten (touchscreen beeldschermen) die bewoners onder meer de mogelijkheid bieden om te kijken wie er aanbelt bij de deur.

EW--600x400De Verkerk Groep installeerde een CCTV-netwerk waarmee toezicht is te houden in het gebouw en op het hele terrein, inclusief kentekenherkenning bij de hoofdingang.

Domotica-systemen

In het kader van comfort en veiligheid is ruim gebruikgemaakt van de mogelijkheden die domotica biedt binnen de zorg. Een bijzonder element is het dwaaldetectiesysteem dat voorkomt dat vooral dementerende mensen per ongeluk te ver weg lopen en hierdoor de weg niet meer kunnen terugvinden. De werking van het systeem berust op een tag die de bewoners dragen en die informatie bevat over de betreffende leefcirkel. Afhankelijk van de ernst van de aandoening mogen bewoners zelfstandig op hun eigen kamer zijn (leefcirkel 1), de woongroep in (2), de hele verdieping betreden (3), naar buiten (4) of tot maximaal het dagactiviteitencentrum (5). Wanneer een bewoner buiten zijn toegestane leefcirkel komt, wordt een signaal afgegeven op het Verpleegoproepsysteem (VOS), dat met een dect-toestel werkt. Omdat het systeem is gekoppeld aan het CCTV-systeem, is bovendien snel te controleren hoe de situatie ter plekke is. Op deze manier is het niet nodig bewoners op een afgesloten afdeling te plaatsen en is een maximale bewegingsvrijheid gecombineerd met een dito veiligheid. De tag voorziet tevens in de mogelijkheid een medewerker op te roepen.

Integratie systemen

Gert Brouwer, projectleider bij Verkerk Groep: 'Door de integratie van verschillende systemen bied je bewoners een maximale zorg en veiligheid en kun je het personeel ontlasten. De samenwerking tussen de verschillende partijen om dit tot stand te brengen was prima. Iedereen was erg betrokken en gefocust op een mooi eindresultaat waardoor onder meer voldoende flexibiliteit bestond om – op basis van voortschrijdend inzicht – af te wijken van het oorspronkelijke bestek. Ik denk dat dit een belangrijke sterkte van deze projectgroep is geweest.'

Tekst: ing. M. de Wit-Blok
Fotografie: Ruud van der Ploeg