EW11 cover 600
November 2010

Park Bloeyendael blinkt uit in hoog wooncomfort

Park-Bloeyendaal

De eerste schep zit nog niet eens in de grond, maar als de planning naar wens verloopt wordt dit najaar begonnen met de bouw van Park Bloeyendael. Voor wie de overstelpende nieuwsstroom de afgelopen maanden heeft gemist, Park Bloeyendael in De Bilt wordt de eerste ‘gated community’ in Nederland. Een soort luxe woonoord voor kapitaalkrachtige consumenten, met de daarbij behorende wensen ten aanzien van comfort en veiligheid, ook qua installatietechniek.

Een busremise. Dat is de huidige, wat trieste aanblik van de omgeving die over twee jaar te boek moet staan als Park Bloeyendael. Jarenlang is dit terrein de locatie geweest van autobedrijf Hessing, dat een lange traditie heeft in exclusieve en bijzondere auto’s. Wie nu wel eens op de A2 bij Utrecht rijdt, ziet dat deze vertegenwoordiger van automerken als Rolls Royce en Bugatti een onderkomen heeft gevonden in The Wall, wat het best is te omschrijven als een soort enorme geluidswal.

Nu Hessing een nieuw onderkomen heeft gevonden, wordt het oude terrein ontwikkeld als woonlocatie. Die term doet de omgeving eigenlijk tekort, want Park Bloeyendael wordt voor Nederlandse  begrippen een uniek project, dat uiteindelijk bestaat uit  circa 67 ruime villa’s, 38 appartement en (inpandige) parkeerplaatsen. De totale omvang van de financiering bedraagt 24 miljoen euro. Daar krijg je dan ook wel wat voor terug. Het zal niemand verbazen  dat de woningen worden gerealiseerd voor het hogere segment op de woningmarkt. Wie bijna 4 miljoen euro meeneemt, mag een van de meest prestigieuze appartementen bewonen. De bruto vloeroppervlakte is bijna 650 m2. Villa’s zijn er ook, met een vraagprijs vanaf circa 800.000 euro.
Het opvallendste aan het woningencomplex is de aard van het terrein. Het park wordt omsloten door een gracht waarbij de toegang door twee bruggen plaatsvindt. Bij de ingang is een  portiersloge, die 24 uur per dag wordt bemand.

Hoog comfortniveau

Het park blinkt niet alleen uit door zijn unieke woonformule, maar gezien het concept en de vraagprijzen van de appartementen en villa’s natuurlijk ook door het uniek hoge wooncomfort. Daniël van Blitterswijk is projectleider bij Valk Technisch Adviesbureau in Putten. De organisatie (onderdeel van Nieman Holding) is als adviseur bij Park Bloeyendael betrokken. ‘Mensen die er komen te wonen willen een hoog wooncomfort, maar willen vooral ook worden ontzorgd. Bewoners hebben geen trek in akkefietjes als het bijhouden van meterstanden. De verbruiksmeters zijn daarom op afstand afleesbaar. Niemand hoeft zelf de meterkast in.’

Wie de villa’s en appartementen straks op installatietechnische kwaliteiten langs de meetlat legt, komt tal van hoogwaardige toepassingen tegen. Bijvoorbeeld in het appartementencomplex, daar willen mensen die van rust en luxe houden niet worden gestoord door het geluid van doorgetrokken toiletten. Daarom is de afvoer uitgevoerd met akoestisch stille afvoerbuizen, die bovendien ook nog eens zijn omkleed met lood. Dat is misschien dubbelop, maar zekerheid voor alles. Een ander voorbeeld is dat iedereen vrij is om zijn eigen douchekop te kiezen, maar ook als er voor stortdouches wordt gekozen kennen de toevoerleidingen voldoende capaciteit.

LIVING TOMORROW
Wonen krijgt de komende jaren een compleet andere dimensie en technische vooruitgang is daarbij sterk bepalend. In de woning spelen allerlei processen om het leefklimaat te optimaliseren, zoals het bieden van een veilige thuishaven aan senioren. Park Bloeyendael is op technisch niveau zodanig uitgerust dat gebruikers hun woonomgeving optimaal kunnen invullen. maar, zoals Daniël van Blitterswijk, projectleider bij Valk technisch adviesbureau in Putten, zegt, ‘we leveren alleen de kapstok, nadere invulling van technische toepassingen moet van de bewoners zelf komen. Niet iedere bewoner wil een optimale domoticatoepassing.’

Wonen anno 2025 is hier niet eens zo ver vandaan. Wie benieuwd is waartoe zulke huiselijke ontwikkelingen leiden, kan een kijkje nemen in België. Op ruim een uur rijden van Breda is het project Living tomorrow in het Belgische Vilvoorde gerealiseerd. Daar kan precies worden ervaren hoe mensen over ruim tien jaar winkelen en hoe ze in eigen huis hun gezondheid op peil houden.

Mensen worden steeds ouder en bovendien willen de senioren van de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. het binnenshuis peilen van de gezondheid wordt daarom steeds belangrijker. In het huis van de toekomst komt dat niet alleen tot uitdrukking in de afwezigheid van drempels, maar kent het bewaren van de gezondheid ook tal van hightechelementen. Zo beschikt de badkamer over een interactieve ‘health mirror’, die er vooral is om de gezondheid van de bewoners te checken. Via bodysensoren in de tandenborstel worden belangrijke lichaamsvariabelen, zoals hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur gemeten die kunnen worden doorgestuurd naar de huisarts. als de meting verdachte resultaten oplevert, krijgt de gebruiker meteen een melding dat hij zich bij zijn arts moet melden. Bij ouderdom hoort vaak ook het innemen van medicijnen. En helaas gebeurt het niet zelden dat een bepaalde inname wordt vergeten. Ook daar is aan gedacht, de health mirror geeft precies aan op welke tijdstippen welke medicijnen moeten worden ingenomen. ’   

Portemonnee

Ook op het gebied van elektrotechnische kwaliteiten gelden afwijkende inspanningen ten opzichte van traditionele woningbouw. Zo is besloten collectief stroom in te kopen, dit betekent dat de Vereniging van Eigenaren wordt aangemerkt als grootverbruiker. En dat scheelt natuurlijk aardig in de portemonnee.

Het paradepaardje wat betreft de bouw- en installatietechniek is de ambitie om het park energiezuinig en CO2-neutraal te realiseren. Optimale isolatie speelt daarbij een rol, terwijl in de gemeenschappelijke ruimten, zowel binnen als buiten, gebruik wordt gemaakt van ledverlichting. Het duurzame energieconcept heeft vooral ook een relatie met warmte-koudeopslag in de bodem (wko). Valk is daarbij niet lichtzinnig te werk gegaan.

Van Blitterswijk: ‘Als je kijkt naar de toepassing van warmtepompen, moet je constateren dat bij veel projecten de beloofde ambities niet worden gehaald. Dat heeft deels te maken met het rendement dat door de industrie wordt beloofd. In de praktijk pakt dat toch minder gunstig uit. Daarnaast blijkt ook vaak dat het rendement dat door de grondboorder eerder is vastgesteld, uiteindelijk toch minder gunstig uit valt. Wij hebben voor een oplossing gekozen die ruim uitkomt boven het verzekerde rendement. Zo komen we niet voor onverwachte verrassingen te staan. Bovendien is de te verwachten opbouw van het grondpakket via gegevens van TNO af te leiden. Op basis hiervan kan een mogelijk bronwaterdebiet worden bepaald. Met deze gegevens is een te verwachten rendement vast te stellen. Maar, we zijn niet alleen de boeken ingedoken, we hebben ook daadwerkelijk op de locatie geboord. Het resultaat daarvan was inderdaad afwijkend ten opzichte van de oorspronkelijke inschattingen. Dus ook wat dat betreft geldt het zekere voor het onzekere.’

In de appartementen en villa’s ontbreekt het volledig aan radiatoren. Alle verwarming geschiedt met vloerverwarming, terwijl ook de mechanische balansventilatie een kwalitatief hoog niveau kent. ‘Vooral bijzonder is dat de ruimten afzonderlijk zijn te verwarmen of te koelen. Dus bewoners kunnen ervoor kiezen de temperatuur of koeling van de woonkamer op een andere stand te zetten dan de slaapkamer.’

INTELLIGENTE KOOKPLAAT
Senioren eten misschien niet zo veel als tieners, maar ze stellen niettemin wel prijs op een dagelijkse, smakelijke maaltijd. In de seniorenflat van de toekomst krijgt de bewoner met intelligente kookapparatuur hulp bij het bereiden van zijn avondeten. De intelligente oven en dampkap zijn uitgerust met sensoren die continu de specifieke temperatuur en het vochtgehalte van de etenswaren meten. Wanneer zich een abnormale situatie voordoet (bijvoorbeeld als het eten aanbrandt) zal de apparatuur dit onmiddellijk detecteren en – in geval van gevaar – alles automatisch uitschakelen. Dan bestaat er ook nog zoiets als het innovatieve vloertapijt. daarin is een soort alarmsysteem geïntegreerd waarmee kan worden vastgesteld of er zich een abnormale situatie voordoet. Valt de bewoner, dan detecteren de sensoren van het vloertapijt een langdurige druk. Op dat moment maakt het tapijt via een alarmcentrale contact met het verzorgend personeel en kunnen ze onmiddellijk hulp bieden.

Kapstok

De woningen op Park Bloeyendael zijn uniek in hun afbouwkwaliteit. Toch is het rond 2012, wanneer de bouw wordt afgerond, ook aan de bewoners zelf om het comfort naar een eigen gewenst niveau te tillen. Nog even terug naar de douchekop, alle faciliteiten zijn aanwezig om te kiezen voor een stortdouche, maar als de bewoner straks liever een simpele handdouche heeft dan is dat ook goed mogelijk.

‘Dat geldt eigenlijk ook voor de verdere afbouw van  de elektrotechnische installatie. Wij bouwen het raamwerk, de kapstok om de woning naar eigen goeddunken te vervolmaken. Dat kan per woning verschillen. De ene bewoner kiest voor de meest ingewikkelde domoticaoplossing, terwijl zijn buurman bij wijze van spreken genoegen neemt met stopcontacten op de juiste plek.’

Wat in dit verband wel belangrijk is, is dat het complex in een keer wordt opgeleverd, waarbij alle huiseigenaren heel nauwkeurig door het bouwproces heen worden geholpen. ‘Bij deeloplevering is niet te voorkomen dat het park regelmatig wordt bezocht door bouwbusjes om de laatste puntjes op de i te zetten. Vandaar de oplevering in een keer, daarna hoeft er geen enkele installateur meer naar binnen’, zegt Van Blitterswijk, hoewel hij tot slot nog opmerkt dat bezoek van een bouwbusje nooit helemaal valt te voorkomen.

‘Wat er ook mee te maken heeft is hoe hoog het percentage verkochte woningen is. Als het huis van de buurman een half jaar later wordt gekocht, terwijl de nieuwe bewoner het lichtplan wil aanpassen, dan kan niet worden voorkomen dat er alsnog sleuven worden gefreesd.’ 

Tekst: Hugo Schrameyer
Fotografie: Industrie