EW04 Omslag 600
15 december 2021

70 % minder coronabesmettingen als gebouw voldoet aan minimum ventilatie-eisen

Corona

discotheek

Goede ventilatie in binnenruimten conform de minimum ventilatie-eisen in het Bouwbesluit beperkt het aantal coronabesmettingen in die ruimten met 70 %. Dat blijkt uit een RIVM-rapport. Nog beter ventileren dan de eis verkleint weliswaar de kans op aerogene overdracht nog verder, maar zal het aantal mensen met corona niet verder doen afnemen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in opdracht van het ministerie van VWS berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie op het aantal mensen dat wordt besmet met het coronavirus. Dit effect is bepaald voor verschillende scenario’s in onder meer een nachtclub, een klaslokaal, een concertzaal en een kantoorruimte.

Download hier het RIVM-rapport

Ventileren nachtclub en concertzaal

Uit de berekeningen blijkt dat het verschil tussen geen ventilatie en de minimale Nederlandse ventilatie-eisen (uit het bouwbesluit) zorgt voor het grootste effect. Vooral bij de nachtclub en de concertzalen is een flinke afname te zien in het aantal verwachte mensen met COVID-19 en klachten. Het RIVM stelt echter ook vast dat ‘nog meer ventileren’, dus meer dan wordt geëist in het bouwbesluit, de kans op aerogene overdracht weliswaar kleiner maakt, maar dat het verwachte aantal mensen met COVID-19 dan niet nog verder afneemt.

20 % van ventilatiesystemen voldoet niet aan eisen

Techniek Nederland geeft in een reactie op het RIVM-rapport aan dat het belangrijk is dat de ventilatievoorzieningen van met name horeca-gebouwen, concertzalen en nachtclubs zo snel mogelijk moeten worden gecontroleerd. Veel gebouwen in Nederland voldoen niet aan de ventilatie-eisen die het Bouwbesluit stelt. Volgens Techniek Nederland functioneert zeker 20% van de ventilatiesystemen in Nederlandse gebouwen niet naar behoren. Dat is de voorzichtige inschatting van de brancheorganisatie op basis van een inventarisatie onder gespecialiseerde leden.

70% minder besmettingen

Remco van der Linden, directeur Techniek en Markt bij Techniek Nederland: ‘Ventilatie kan ons helpen om weer op een veilige manier van gebouwen gebruik te maken. Als nachtclubs en concertzalen voldoen aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit, valt het aantal besmettingen in dit soort binnenruimtes volgens het RIVM met maar liefst 70% lager uit.’ Van der Linden adviseert eigenaren en beheerders van gebouwen om zo snel mogelijk het ventilatiesysteem te laten controleren. Waar nodig kunnen zij dan direct verbeteringen laten aanbrengen.’

Ventilatie te vaak een sluitpost

Van der Linden vindt dat controle en aanpassing van het ventilatiesysteem door te veel gebouweigenaren als een sluitpost worden gezien. ‘In veel gevallen voldoen gebouwen niet aan de ventilatie-eisen doordat de omstandigheden veranderd zijn. Gebouwen kunnen bijvoorbeeld in de loop van de tijd een andere functie krijgen of een andere bezettingsgraad. Ook een verbouwing kan voor een nieuwe situatie zorgen.’

Ventileren kan verspreiding nooit helemaal voorkomen

Het RIVM heeft in de berekeningen die zij maakte voor het rapport overigens alleen gekeken naar aerogene overdracht en niet naar directe besmetting binnen 1,5 meter afstand. ‘Ventileren kan verspreiding van het coronavirus nooit helemaal voorkomen. Daarvoor zijn en blijven ook de andere basismaatregelen belangrijk’, zo schrijft het RIVM op haar website.