EW07 omslag 600
17 november 2021

Aanscherping norm rookgasafvoer geeft installateur meer houvast

NEN 2757-2

rookgasafvoer.JPG

Enkele wijzigingen, toevoegingen en verbeteringen in de norm NEN 2757-2 voor grotere gebouwgebonden rookgasafvoersystemen vereenvoudigen de juiste toepassing bij de aanleg van rookgasafvoersystemen. De aangepaste norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012 dat vanaf 1 juli 2022 wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het Bouwbesluit 2012 zal met de invoering van de Omgevingswet naar verwachting per 1 juli 2022 vervallen. De technische bouwvoorschriften zullen vanaf die datum worden opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl. Het Bbl stelt – net als het Bouwbesluit - de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar de norm NEN 2757-2. Dat betreft bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde.

Wijzigingen

Deel 1 van NEN 2757-2 betreft de installaties tot 130 KW. In deze uitgave zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Hoofdstuk 1 (onderwerp en toepassingsgebied) is herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
  • De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer met ventilator, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
  • Het begrip 'hinder' is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt.
  • Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
  • Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
  • De uitleg van de alternatieve methode volgens het Gaussisch pluimmodel (nu in bijlage C) is aangevuld met extra voorbeelden.
  • De bijlagen A, C, D, E, G.7, I en J uit NEN 2757-2:2006 zijn vervallen.

NPR 3378 voor gasgestookte installaties

Naast NEN 2757-2 en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat de NPR 3378-serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normenserie en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geven toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen is een aparte praktijkrichtlijn (NPR 2758) in voorbereiding.