EW11 cover 600
Mei 2020

Opnieuw een pittige opgave

E&W Solar Kennistest 2020

44 01

De E&W Solar Kennistest 2020 bleek, net als vorig jaar, voor veel mensen een pittige opgave. Van de 60 mensen die er aan begonnen, haalden slechts 40 deelnemers de eindstreep. Theo Elfrink van Adviesbureau BDH miste slechts één goed antwoord en won met een eindscore van 9,5 de hoofdprijs:
een Sortimo WorkMo, inclusief een 36-delige gereedschapset van Gedore, ter waarde van 1.500 euro.

Net als vorig jaar konden de lezers van het vakblad E&W Installatietechniek hun kennis op het gebied van zonne-energiesystemen testen met de E&W Solar Kennistest. De test bestond dit jaar uit 20 vragen die online konden worden beantwoord. Om tot een rapportcijfer 6 te komen, moest op twaalf vragen het juiste antwoord worden gegeven. Ruim zestig lezers durfden de uitdaging aan en gingen online aan de slag. Dat het ook dit jaar weer geen makkelijke test was, blijkt uit het feit dat slechts veertig mensen de test wisten te voltooien. En van deze veertig hebben slechts twaalf mensen een voldoende gescoord.

Basiskennis

De kennistest werd door de E&W-redactie samen-gesteld in nauwe samenwerking met André Derksen (coördinator van het Handboek Zonne-energie), Anton Kerkhofs (opleider en trainer bij SBK Opleidingen) en Steven Heshusius (Dutch New Energy Research). Bij de samenstelling van de test is er op gelet dat de basiskennis van pv-systemen die een professional moet hebben, tot een voldoende zou leiden. In dat opzicht was ook dit jaar de test weer pittig, maar niet te moeilijk. Lukte het vorig jaar maar 10 procent van de inzenders een voldoende te halen, dit jaar was dat 30 procent. Wat dat betreft is de test dit jaar een stuk beter gemaakt. De resultaten laten wel zien dat de basiskennis van pv-systemen bij het merendeel van de deelnemers toch nog niet voldoende is. Kortom, daar is nog het nodige (studie)werk te verzetten!

Uitslag E&W Solar Kennistest 2020

Hoofdprijs: een Sortimo WorkMo, inclusief een 36-delige gereedschapset van Gedore, ter waarde van 1.500 euro.

Winnaar:
Theo Elfrink (foto) van Adviesbureau BDH uit Harderwijk met rapportcijfer 9,5.

Winnaars waardebonnen van 250 euro voor handgereedschap:
Menno den Balvert van Installatietechniek Kremer (‘s-Heerenberg), score 9,0, John van Bijsterveld van Bijsterveld Installaties (Driebruggen), score 8,5, Eddy Geubels van Eddy Elektro (Erp), score 7,5.

De E&W Solar Kennistest 2020 werd mede mogelijk gemaakt door Enphase, Geyer, Helukabel en Sortimo.

Antwoorden E&W Solar Kennistest 2020

In de maarteditie van E&W Installatietechniek verscheen de E&W Solar Kennistest 2020. Tot 1 april was de Kennistest online in te vullen en waagden velen zich aan de twintig vragen over pv. Dit zijn de juiste antwoorden.

1. Op het plat dak van een bedrijfspand is een uitwendige blikseminstallatie gemonteerd. Een installateur brengt aanvullend een pv-installatie aan op het dak. Hoe en wat moet er worden verbonden met de aardingsinstallatie?
B. Als er volgens Nen-EN-IEC 62305 voldoende afstand is tussen het pv-draagsysteem en de blikseminstallatie, dan moet de pv-installatie worden beveiligd door vrijstaande opvangers toe te voegen aan de bestaande blikseminstallatie.

2. Wanneer ontdekte A. Becquerel het fotovoltaïsche effect?
A. 1839.

3. Moet de aansluiting van een moderne omvormer in een woning worden beveiligd door een aardlekschakelaar?
D. Ja, bij voorkeur met een ALS ∆I ≤ 300 mA, maar alleen bij een stroomstelsel met een te hoge circuitweerstand als foutbescherming.

4. Een pv-installatie is aangesloten op een eindgroep beveiligd door een ∆I 30 mA-aardlekschakelaar. Regelmatig valt deze aardlekschakelaar uit. Wat is hiervan de voor de hand liggende oorzaak?
C. De HF-werking van de omvormer genereert capacitieve stromen in de PE.

5. Wat is het opgesteld vermogen van het grootste operationele zonnepark in Nederland dat in 2019 werd gerealiseerd?
C. 103 MWp; zonnepark Midden-Groningen.

6. Bij wie moeten nieuwe pv-installaties worden aangemeld?
C. De energieleverancier en de netbeheerder.

7. Wat kun je zeggen over de open klemspanning van een pv-paneel bij een omgevingstemperatuur van 35 °C?
A. Die is lager dan de open klemspanning bij 20 °C.

8. Wat zijn argumenten om de panelen in oost/west-opstelling te plaatsen in tegenstelling tot een zuid-opstelling?
B. Hogere opbrengst, betere benutting van het dakoppervlakte en minder last van schaduwwerking.

9. Waar werd voor het eerst een commercieel zonnepaneel op een dak geïnstalleerd?
C. New York.

10. Welke stelling is waar? Een pv-systeem heeft een horizontale opstelling. Wat is dan de opbrengst ten opzichte van een pv-systeem met een hellingshoek van 30°?
C. 87 procent.

11. Wat is delaminatie?
A. Een pv-paneel is opgebouwd uit lagen. Als er tussen de lagen lucht of vocht zit, heet dit delaminatie.

12. Nen 1010 vereist dat de lussen in de DC-bekabeling op een dak een zo klein mogelijke oppervlakte hebben. Waarom is dat?
B. Bij een veranderend magnetisch veld wordt dan minder (stoor) inductiespanning opgewekt.

13. Hoeveel MWp is er in 2019 in Nederland aan nieuwe pv-systemen geïnstalleerd?
D. 2.408 MWp.

14. Welke stelling klopt? Om onderhoud aan en vervanging van een pv-omvormer mogelijk te maken moet:
A. In zowel de DC- als de AC-zijde een voorziening om te scheiden zijn opgenomen.

15. Als een aluminium pv-draagconstructie moet worden vereffend, hoe moet dan de koperdraad hiermee worden verbonden?
C. Met een kabelschoen AL-CU of een kabelschoen met CUPAL-ring ertussen, met een koperen geleider.

16. Op welke locatie in Nederland zal een zonnepaneel na 1 jaar het meeste hebben opgewekt? Oriëntatie en hellingshoek zijn bij alle panelen hetzelfde.
D. Middelburg.

17. In welke provincie staat er het meeste opgesteld vermogen in de zakelijke sector?
C. Noord-Brabant.

18. Het vermogen van pv-panelen neemt af met de jaren. Wat is een typische waarde voor het afnemen van het vermogen per jaar?
B. 0,6 procent.

19. Om verbindingen te maken tussen panelen onderling en naar de leiding(en) naar de omvormer worden connectoren toegepast. Wat geldt voor deze connectoren die voor een project worden toegepast?
A. Connectoren die worden toegepast moeten allemaal van hetzelfde fabricaat zijn en als hiervan wordt afgeweken, moet de andere fabrikant de compatibiliteit onderschrijven.

20. Bij welke spanning moet een omvormer in alarm vallen bij spanningsopdrijving?
B. Als de spanning hoger wordt dan 253 VAC.

Alsnog uw kennis van pv-systemen testen?

Inmiddels is de winnaar van de E&W Solar Kennistest bekend, maar wie zijn of haar kennis wil testen, kan - buiten mededinging - op tnl.nu/solartest-2020 nog steeds de test doen.