EW07 omslag 600
Februari 2022

Column Doekle Terpstra: Samenwerken is goed, maar er zijn grenzen

13 01

Samenwerken is het nieuwe concurreren. Die zin heb ik de afgelopen tijd regelmatig uitgesproken. Het zijn woorden waar ik volledig achter sta, maar niet iedereen interpreteert ze op dezelfde manier. Dat realiseerde ik mij weer eens toen ik deze week een telefoontje kreeg van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

In onze sector komen talloze vormen van samenwerking voor waar ik enthousiast over ben. Ondernemers in onze sector opereren nu eenmaal niet op een eiland. Het installatiebedrijf is tegenwoordig meestal als techniek- en energie-adviseur vanaf de ontwerp- tot en met de beheer- en onderhoudsfase bij projecten betrokken. Gedurende het hele proces is samenwerken met andere partijen essentieel.
De toenemende aandacht voor verduurzaming heeft de noodzaak om samen te werken nog groter gemaakt. Optimale verduurzaming is alleen mogelijk met een integrale aanpak. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld samenwerking met een bouwkundig aannemer en een isolatiebedrijf. Zulke projectgebonden partnerships zijn aan de orde van de dag. En zowel uitvoerende bedrijven als opdrachtgevers en consumenten plukken er de vruchten van.

Samenwerken kan ook nuttig zijn als individuele ondernemingen niet de omvang hebben om voor grote opdrachten in aanmerking te komen. In ­zulke gevallen zie ik installatiebedrijven regelmatig een combinatie vormen, waarin ieders specifieke kwaliteiten optimaal tot uiting komen. Samen dingen ze mee naar omvangrijke projecten. Zoals u zult begrijpen belde de ACM mij niet om kritische vragen te stellen over ketensamenwerking en krachtenbundeling. Het telefoongesprek ging over een andere kwestie. De ACM heeft signalen ontvangen dat werkgevers in onze sector onderling afspraken zouden maken over salarissen. Als (en ik benadruk: áls) dat inderdaad gebeurt, is dat een vorm van samenwerking waar ik níét enthousiast over ben. Dat geldt óók voor afspraken om elkaars personeel in dienst te nemen of te benaderen om over te stappen.

In de huidige krappe arbeidsmarkt willen ondernemers ver gaan om schaars technisch talent aan te trekken en vast te houden. Dat is begrijpelijk, maar er zijn grenzen. Onderlinge afspraken tussen bedrijven over salarissen of personeel zijn niet toegestaan; ze verstoren een goed en eerlijk functionerende arbeidsmarkt. Bedrijven die zich schuldig maken aan zulke afspraken zijn in overtreding en riskeren een boete. De ACM houdt dat als waakhond scherp in de gaten. En zo hoort het ook.

Doekle Terpstra
voorzitter Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche
d.terpstra@technieknederland.nl
@doekle_terpstra