EW02 cover 600
Mei 2023

In de Beroepentuin ontkiemen verse vakmensen

20 02

Eind 2018 werd in Rotterdam een opvallend initiatief gestart: de Beroepentuin, een leer-werkbedrijf op het gebied van energietransitie, techniek en bouw. Via een verkorte route leidt de Beroepentuin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op, in beroepen waar werkgevers om zitten te springen. Na een snuffelstage van maximaal twee weken kunnen ze via een verkorte opleiding richting betaald werk. Het blijkt een succes. Vorig jaar stroomden zo’n 280 deelnemers door naar een betaalde baan.

Behalve in Rotterdam draait het concept van de Beroepentuin intussen ook in Den Haag, Utrecht, Drechtsteden en de Hoeksche Waard. ‘En momenteel voeren we gesprekken met het ministerie om het initiatief landelijk uit te rollen,’ vertelt Seyit Yeyden. Hij is een van de initiatiefnemers die vier jaar geleden in de catacomben van het Rotterdamse Sparta-stadion het project opstartte. ‘We hebben gekozen voor beroepen waar als gevolg van de energietransitie veel vraag naar is, zoals laadpalen-, warmtepomp- en zonnepanelenmonteurs. Wanneer ze de cursus met goed gevolg voltooien, ontvangen zij een certificaat op mbo 1-niveau en een VCA-diploma, waarna ze meteen bij een installatiebedrijf betaald aan het werk kunnen.’

20 01Initiatiefnemer Seyit Yeyden

Duurzame matches

De cursisten kunnen zich na aanmelding twee weken lang oriënteren op het aanbod van de Beroepentuin. Ze krijgen daarbij hulp van een oefenmeester die hen beoordeelt op hun vaardigheden. ‘In onze korte opleiding brengen we hen niet alleen vakvaardigheden bij, maar ook werknemersvaardigheden. Ze leren wat er van hen wordt verwacht op de werkvloer, hoe om te gaan met collega’s, leidinggevenden en klanten. We werken samen met roc’s, zodat er een doorlopende leerlijn is in een BBL leer-/werktraject.’
Na afloop van de oriëntatieweken kan het gebeuren dat de cursist ontdekt dat zijn aanvankelijke keuze toch niet de juiste blijkt. In dat geval zoeken coach en cursist samen naar een alternatief. Als iemand de stap heeft gemaakt om zijn leven weer op te bouwen, verdient hij of zij alle hulp, is de filosofie van De Beroepentuin. Want wanneer iemand een beroep kiest dat bij hem past, is dat de beste garantie voor duurzame matches en een stabiel leven daarna.
En het werkt. Meer dan tachtig procent van de deelnemers heeft na een korte cursus een betaalde baan. Dat waren vorig jaar zo’n 280 mensen, en dat bij een doelgroep waarvan het merendeel vaak al lange tijd in de maatschappij aan de kant heeft gestaan. Niet alle vestigingen beperken zich tot de typische beroepen van de energietransitie. Rotterdam leidt bijvoorbeeld ook betonvlechters op en verzorgt opleidingen in isolatie, en in Utrecht worden onder andere inframedewerkers opgeleid.

20 03

Geen cursuskalender

De Beroepentuin werkt niet met een cursuskalender. De cursisten, veelal aangemeld via het Werkgeversservicepunt, kunnen op elk moment instappen. ‘Ook dat heeft een voordeel,’ zegt Yeyden. ‘Sommige deelnemers aan het leertraject draaien al een poosje mee. Ze hebben al wat meer specifieke vaardigheden en kunnen daarom andere cursisten helpen. Op die manier leren ze ook van elkaar.’
De docenten van de Beroepentuin werkten allen zelf jarenlang in het vakgebied waarin ze lesgeven. Ze staan op de loonlijst bij de Beroepentuin, die voor de helft wordt gefinancierd door de gemeente, voor de andere helft deels door werkgevers die de mensen na hun opleiding in dienst nemen en deels door de brancheorganisatie.
Enigszins vergelijkbare concepten zijn nogal eens geëindigd in een deceptie. Waarom ­lukt het bij de Beroepentuin meestal wel? Yeyden: ‘Onze docenten zijn heel goed in staat onderscheid te maken welke minimale elementaire kennis voor een bepaald beroep vereist is en wat minder van belang is. Wij kunnen ze in die paar weken niet leren hoe ze een warmtepomp moeten inregelen, maar wel hoe ze leidingen kunnen leggen en aan elkaar koppelen. 

20 04

Bedrijven geven bij ons aan wat zij verwachten van de werknemers die wij moeten scholen. Zij weten wat voor mensen ze nodig hebben en wat die moeten kunnen. Een belangrijk deel van het succesverhaal zijn onze docenten. Zij zijn in staat ingewikkelde handelingen eenvoudig uit te leggen, en daarbij rekening te houden met eventuele taalachterstand of andere problemen.’
En dat heeft dus succes. Bedrijven zijn dik tevreden over hun werknemers die door de Beroepentuin zijn opgeleid. Yeyden: ‘Na onze opleiding kunnen ze echt wel wat. We richten ons weliswaar op de energietransitie, maar die transitie is ook beroepentransitie. Als je pv-panelen installeert, moet je ook steigers kunnen bouwen, je moet verstand van daken hebben, de stroom moet ook naar binnen, dus je bent ook een beetje elektricien. En ­iemand die laadpalen plaatst zal ook de straat weer netjes dicht moeten kunnen maken. Er is een schreeuwend tekort aan dit type vakmensen. Ons opleidingstraject helpt mee aan de oplossing. Werkgever blij, werknemer blij.

Tekst: Mari van Lieshout
Fotografie: Marco de Swart

Meer weten over de nieuwste installatietechnieken en de laatste richtlijnen?
Meld u dan nu aan voor onze gratis tweewekelijkse nieuwsbrief.