Omslag_EW05 600
April 2024

Bengcheck en Energielabelcheck

Nieuwe tools maken snelle berekening energieprestaties mogelijk

54 01

Hoe kies je al in de vroege ontwerpfase de juiste klimaatinstallatie voor een kantoorgebouw? Vaak maken ontwerpers deze keuze op basis van eerdere ervaringen, maar volgens de Expertgroep Klimaattechniek van TVVL moest er een betere manier zijn. Na hun eerdere Binnenklimaatcheck ontwikkelden zij daarom nog twee handige tools: de Bengcheck en de Energielabelcheck.