EW04 Omslag 600
Februari 2024

Doordacht DC-installaties ontwerpen

52 01

Gelijkspanning wint aan terrein door onder meer de energietransitie. De kennis om een goed DC-systeem te ontwerpen is echter nog lang niet op peil. Hiervoor is het belangrijk om de verschillen te (onder)kennen tussen het ontwerp van een AC- of een DC-systeem. Hoe zien de bijbehorende besturingskasten er bijvoorbeeld uit, welke veiligheidsmaatregelen moeten in welke situatie worden genomen en hoe zit het met de plaatsing van kasten in de buitenlucht?