EW juni Omslag 600
Mei 2021

Energie-erf: waterstoftechniek met warmteopslag combineren

Opvallend werk

70 01

Als we richting 2050 daadwerkelijk een groot deel van onze energie uit wind en zon willen halen, moeten pieken en dalen in de productie worden opgevangen. Het in waterstoftoepassingen gespecialiseerde bedrijf Nedstack ontwikkelde het Energie-erf, een concept met waterstof als energiedrager en warmteopslag voor een ‘aardgasvrije oplossing’ op wijkniveau.