EW06 Omslag 600
Juni 2024

Laboratoria vragen om doordachte installatietechniek

Als duurzaamheid, comfort en veiligheid om voorrang strijden

52 01

Elk gebouw heeft eigen uitdagingen. Dat geldt zeker voor hoogtechnologische omgevingen, zoals laboratoria. Daar worden hoge eisen gesteld met minimale marges aan klimaat, temperatuur, druk, geluid, licht en tal van andere factoren. De installatietechnische inrichting vraagt nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines, onder wie technische ingenieurs, biologen, chemici en veiligheidsexperts, om ervoor te zorgen dat alle systemen correct worden ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden.